MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija odgoja

Šifra: 120199
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlaho Kovačević
Izvođači: Krunoslav Malenica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Definiranje predmeta sociologije odgoja (nastanak i razvoj, osnovni pojmovi, mjesto u sustavu znanosti) i objašnjenje širega društvenog konteksta odgoja i njegove funkcije u društvu. Očekivani ishodi učenja odnose na prepoznavanje sociološke (teorijske) perspektive o odgoju u obitelji, zajednici i društvenim institucijama. Posebice se naglašava suvremeni kontekst, odnosno identificiranje utjecaja društvenih i tehnoloških promjena na odgojne procese (demokratizacija, multikulturalnost, globalizacija, ekologija, tehnologija) te važnosti uloge odgajatelja/učitelja (karakteristike profesije; položaj i uloga odgajatelja).
Ishodi učenja:
 1. Opisati i definirati predmet sociologije odgoja (nastanak i razvoj, osnovni pojmovi, mjesto u sustavu znanosti)
 2. Objasniti širi društveni kontekst odgoja i obrazovanja (vrijednosti, odnose, funkcije, ne/jednakosti, važnost odgoja-obrazovanja, procese koji utječu na uspjeh učenika, devijacije i sl.;
 3. Prepoznati sociološke (teorijske) perspektive koje se odnose na odgoj-obrazovanje (osnovne postavke, prednosti/nedostaci);
 4. Identificirati utjecaj društvenih i tehnoloških promjena na razvoj odgoja-obrazovanja (demokratizacija, multikultura, globalizacija, ekologija, tehnologija);
 5. Povezati sustav odgojno-obrazovnih institucija i važnost uloge odgojitelja/učitelja u društvu (karakteristike profesije) te položaj i uloga sudionika u njima
 6. Demonstrirati prezentaciju odgojnih i obrazovnih sadržaja ovog kolegija.
Literatura:
 1. Sociologija: teme i perspektive., , Haralambos, Michael; Holborn, Martin, Zagreb: Golden Marketing., 2000.
 2. Sociologija., , Giddens, Anthony., Zagreb: Nakladni zavod Globus., 2007.
 3. Edukologija. Integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog odgoja i obrazovanja., , Pastuović, Nikola, Zagreb: Znamen., 1999.
 4. Obrazovanje u kontekstu tranzicije., , Pilić, Šime (ur.), Split: HPKZ., 2008.
Preporučena literatura:
 1. Socijalizacija djece i mladeži, , Zora Raboteg-Šarić (ur.), Društvena istraživanja 6(30-31):4-5., 1997.
 2. Kvalitativno narativno istraživanje dječje religioznosti u kontekstu pet dimenzija religioznosti., , Kovačević, Vlaho, Kardum, Goran, & Malenica, Krunoslav, Bogoslovska smotra, 89(4), 2019.
 3. "Baby Shark" as a Social and Artistic Phenomenon., , Vidović Schreiber , Tea Tereza, Kovačević, Vlaho, Malada, Dodi, Universal Journal of Educational Research 8(10)., 2020.
 4. The Sociology of Education. A Systematic Analysis., , Ballantine, Jeanne H., Prentice Hall., 2001.
 5. Education and Social Change., , Coffey, Ammanda., Open University Press. Philadelphia., 2001.
 6. Učitelji i njihovi mentori, Uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja,, , Vidović, Vizek Vlasta, Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu., 2011.
 7. Odgoj za budućnost, Sedam temeljnih spoznaja nužnih u odgoju za budućnost,, , Morin, Edgar, Zagreb: Educa., 2002.
 8. Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove,, , Vujičić, Lidija, Zagreb: Mali profesor., 2011.
 9. O odgoju, , Jorge Mario Bergoglio, Verbum, 2015.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija:

Česta pitanja