MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Obiteljska pedagogija

Šifra: 120218
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Toni Maglica
Izvođači: doc. dr. sc. Toni Maglica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je steći osnovna-opća znanja iz područja studija; prepoznati, razumijevati i uvažavati osobitosti obiteljskih zajednica; osposobiti studente za primjereno i pravodobno odgovaranje na specifične potrebe članova obitelji; uspješno usmeno i pismeno komunicirati te prezentirati vlastite uratke; razviti vještine korištenja informacija iz različitih izvora te ih koristiti u praktične svrhe te osposobiti studente za timski rad
Ishodi učenja:
 1. Pravilno interpretirati temeljne pojmove iz područja obiteljske pedagogije (obitelj u pedagoškom i psihološkom smislu, roditeljstvo, procjena i samoprocjena)
 2. Analizirati i argumentirano objasniti različite teorije i pristupe razumijevanju obitelji
 3. Osmisliti primjerene i pravodobne odgovore na obiteljske/roditeljske potrebe
 4. Osmisliti i izvesti plan aktivnosti rada s roditeljima primjenjujući nove paradigme u pristupu obitelji
 5. Izraditi materijal primjeren za učenje roditelja (osvješćivanje uloga, odgovornosti, funkcija, stilova roditeljstva, komunikacije, samoprocjene, odnosa i sl.)
 6. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja obiteljske pedagogije
Literatura:
 1. , Čudina-Obradović, M. Obradović, J. (2006) Psihologija braka i obitelji.Zagreb, Golden Marketing - Tehnička knjiga (odabrana poglavlja).
  Ljubetić, M. (2007) Biti kompetentan roditelj. Zagreb, Mali profesor.
  Ljubetić, M. (2011) Stabilna obitelj i poželjno roditeljstvo u kaotičnom svijetu (moguća) stvarnost ili iluzija? (Imaju li perspektivu i/ili alternativu?) U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Ljubetić, M. (2012) Nosi li dobre roditelje roda?! Odgovorno roditeljstvo za kompetentno dijete. Zagreb, Profil International
  Maleš, D., Kušević, B. (2011) Nova paradigma obiteljskog odgoja. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Pašalić-Kreso, A. (2004) Koordinate obiteljskog odgoja. Sarajevo, Jež (odabrana poglavlja)
  Pećnik, N., Radočaj, T., Tokić, A. (2011.) Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi. Društvena istraživanja, Časopis za opća društvena pitanja 113, Vol. 20 (3) str. 626 ? 646.
  Stričević, I. (2011) Jačanje roditeljskih kompetencija kroz programe obrazovanja roditelja. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Benett, J., Grimley, L. K. (2001) Parenting in the Global Community: A Cross- Cultural International
  Perspective. In: Fine, M. J. & Lee, S. W. (Eds.) Handbook of Diversity in Parent Education. Accademic
  Press. (odabrana poglavlja)
  Covey, R.S. (1998) Sedam navika uspješnih obitelji ? Kako izgraditi izvrsnu obiteljsku kulturu u uzburkanom svijetu? Zagreb, Mozaik knjiga.
  Longo, I. (2000) Roditeljstvo se može učiti. Zagreb, Alinea.
  Maleš, D. (1984) Psihosocijalni elementi pedagoške atmosfere u obitelji.Split, Školski vjesnik, br. 3-4; (str. 187-197).
  Maleš, D. (1999) Uloga majke i oca u odgoju djeteta. U: Obitelj u suvremenom društvu. Zagreb, Državni zavod za zaštitu materinstva i mladeži.
  Milanović, M., Stričević, I., Maleš, D., Sekulić-Majurec, A. (2000) Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. Zagreb, UNICEF-Ured za Hrvatsku i Ministarstvo prosvjete i športa RH, Targa.
  Collins, W. A., Russell, G. (1991) Mother-child and father-child relationships in middle childhood and adolescence: A developmental analysis. Developmental Review, 11, 99-136
  Žižak, A. (1997) Kompetentnost roditelja za odgoj djece. Pomozimo im rasti - priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja. Zagreb, Ministarstvo prosvjete i športa RH, UNICEF, Kustoš.
  Widmer, E.D. (2010). Family Configurations: a Structural Approach to Family Diversity, England, Ashgate Publishing Limited.
  Ljubetić, Maja (2012). The Kindergarten I want to grow up in: Self-evaluation and Quality Control in Kindergartens. Saarbrucken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG(monografija)., , , .
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: