MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove glazbene kulture

Šifra: 120188
ECTS: 2.0
Nositelji: pred. dr. sc. Aleksandra Kardum
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Ostale glazbene vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati i usvojiti osnovne glazbeno-teorijske pojmove, slušno i teoretski upoznati glazbene instrumente i pjevačke glasove, usvojiti elementarne glazbene oblike, intonativna i ritamska umijeća, upoznati glazbena stilska razdoblja. Na temelju usvajanja teorijske podloge razviti sposobnosti praktične primjene stečenog znanja.

Sadržaj predmeta:
1. Uvod u glazbenu teoriju
2. Notno crtovlje
3. Pregled notnih vrijednosti
4. Glazbena abeceda i solmizacija
5. Stanka (pauza), znakovi za produljenje trajanja nota i stanki
6. Ritam, mjera
7. Predznaci, ključevi
8. Intervali
9. Tempo i dinamika
10. Ljestvice (dur, mol)
11. Akordi (kvintakordi)
12. Glavni stupnjevi u ljestvici
13. Analiza dječjih pjesama
14. Podjela glazbala
15. Pregled glazbenih stilskih razdoblja
Vježbe:
1. Upoznavanje s klavijaturom klavira i sintesajzera
2. Primjeri za učvršćivanje glazbenih pojmova
3. Postava desne ruke
4. Jednostavne tehničke vježbe za desnu ruku
5. Jednostavne tehničke vježbe za desnu ruku
6. Jednostavne tehničke vježbe za desnu ruku
7. Jednostavne tehničke vježbe za desnu ruku
8. Jednostavne tehničke vježbe za desnu ruku
9. Jednostavne tehničke vježbe za desnu ruku
10. Pjevanje i sviranje desnom rukom jednostavnih meloritamskih primjera
11. Pjevanje i sviranje (desnom rukom) jednostavnih meloritamskih primjera
12. Pjevanje i sviranje (desnom rukom) jednostavnih meloritamskih primjera
13. Pjevanje i sviranje (desnom rukom) jednostavnih meloritamskih primjera
14.Izrada akordske pratnje u lijevoj ruci
15. Izrada akordske pratnje u lijevoj ruci
Literatura:
  1. Manesteriotti, V.: (1988.). Zbornik pjesama i igara za djecu: priručnik muzičkog odgoja, Zagreb: Školska knjiga (notni primjeri za vježbe)
  2. Sučić, G.: (2016). Razvojni integrirani kurikulum u umjetničkim područjima, Split: Filozofski fakultet
  3. Rončević, S.: (2007.). Osnove glazbene teorije, Zadar: Sveučilište u Zadru
  4. Tomašić, Đ.: (2003.). Osnove glazbene teorije, Zagreb: Erudit
  5. Dobrota, S.: (2012). Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Preporučena literatura:
  1. Spiller, F.: (1996.), Muzički sustav. Zagreb: vlastita naklada Feliks Spiller
  2. Petrović, T.: (2007.) Osnove teorije glazbe. Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: