MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psihologija ranog učenja

Šifra: 120205
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević
Izvođači: Bruno Barać - Seminar
pred. Adrijana Bedrica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovog kolegija studente upoznati s temeljnim načelima učenja, uz poseban naglasak na specifičnostima učenja u ranoj dobi.

SADRŽAJ PREDMETA:
Uvod u područje psihologije učenja.
Implikacije saznanja iz razvojne psihologije za suvremene teorije odgoja.
Biheviorističke teorije učenja: Klasično uvjetovanje. Instrumentalno uvjetovanje.
Teorija socijalnog učenja.
Važnost socijalizacije za učenje.
Kognitivistički pristup učenju i pamćenju.
Konstruktivizam.
Samoregulirano učenje.
Važnost motivacije za učenje.
Individualne razlike: Sposobnosti.
Individualne razlike: Ličnost i stilovi učenja.
Darovita djeca. Djeca s posebnim potrebama.
Planiranje i odabir metoda poučavanja.
Poučavanje predčitalačkih vještina.
Poučavanje predmatematičkih vještina.
Vrednovanje kvalitete vlastitog rada pri poučavanju djece.
Literatura:
  1. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D: Psihologija obrazovanja
Preporučena literatura:
  1. Grgin, T: Edukacijska psihologija
  2. Slavin, R: Edukacijska psihologija
  3. Wood, D: Kako djeca misle i uče
  4. Zarevski, P: Psihologija učenja i pamćenja
  5. Reeve J: Razumijevanje motivacije i emocija
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Razvojna psihologija 1
Položen : Razvojna psihologija 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: