MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Razvojna psihologija 2

Šifra: 120198
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
Izvođači: dr. sc. Bruno Barać - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s razvojnim dimenzijama u kontekstu pojedinačnih tematskih cjelina od temperamenta, privrženosti i emocija do pojma o sebi, razvoja ličnosti i
poteškoća u razvoju te primjenom tih spoznaja u odgoju u djetinjstvu i adolescenciji.

Sadržaj predmeta
Temperament, dimenzije temperamenta i očitovanje u kontekstu dobi
Razvoj privrženosti, privrženost u ranom djetinjstvu, adolescenciji i odrasloj dobi
Nasljeđe ili okolina suvremena istraživanja i teorijski pristupi
Povezanost privrženosti, temperamenta i emocije
Razvoj samopoimanja i ličnosti
Samokontrola i inicijativa u odgoju i obrazovanju
Kognitivni stilovi, atribucija i vjerovanja i povezanost s odgojno obrazovnim procesima i odlukama
Odnos s vršnjacima, prijateljstvo, sociometrija
Motivacija za brak i roditeljstvo
Roditeljski stilovi i izazovi suvremenog roditeljstva
Podjela i određenje odstupajućih oblika doživljavanja i ponašanja
Djeca i adolescenti s poteškoćama u kontekstu odgoja i obrazovanja
Ishodi učenja:
 1. Odrediti osnovne značajke temperamenta
 2. Razumjeti i navesti pojedine stadije i ulogu razvoja privrženosti te povezanosti s
  emocionalnim razvojem i temperamentom
 3. Analizirati razvoj samokontrole i emocija
 4. Analizirati utjecaj razvoja inicijative i samokontrole u procesu odgoja i obrazovanja
 5. Definirati samopoimanje i promjene u dimenzijama samopoimanja u kontekstu dobi
  i razvoja ličnosti
 6. Odrediti značajke roditeljskih stilova na razvojne ishode kod djece
 7. Razumjeti čimbenike motivacije za brak i roditeljstvo
 8. Razumjeti razlike u odstupajućim oblicima ponašanja i doživljavanja u djetinjstvu
Literatura:
 1. Dječja psihologija, , Vasta, R., Haith, M., Miller, S., Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998.
 2. Psihologija cjeloživotnog razvoja, Poglavlja 1,2,3, Berk, L., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2006.
Preporučena literatura:
 1. Razvojna psihologija Jeana Piageta, , Buggle, F., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002.
 2. Life-Span Development, , Santrock, J.W., New York: McGraw Hill, 2003.
 3. Etički kodeks istraživanja s djecom, , Ajduković, M. i Kolesarić, V. (Ur.), Vijeće za djecu Vlade RH i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Razvojna psihologija 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: