MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Razvojna psihologija 2

Šifra: 120198
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
Izvođači: Bruno Barać - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s razvojnim dimenzijama u kontekstu pojedinačnih tematskih cjelina od temperamenta, privrženosti i emocija do pojma o sebi, razvoja ličnosti i
poteškoća u razvoju te primjenom tih spoznaja u odgoju u djetinjstvu i adolescenciji.

Sadržaj predmeta
Temperament, dimenzije temperamenta i očitovanje u kontekstu dobi
Razvoj privrženosti, privrženost u ranom djetinjstvu, adolescenciji i odrasloj dobi
Nasljeđe ili okolina suvremena istraživanja i teorijski pristupi
Povezanost privrženosti, temperamenta i emocije
Razvoj samopoimanja i ličnosti
Samokontrola i inicijativa u odgoju i obrazovanju
Kognitivni stilovi, atribucija i vjerovanja i povezanost s odgojno obrazovnim procesima i odlukama
Odnos s vršnjacima, prijateljstvo, sociometrija
Motivacija za brak i roditeljstvo
Roditeljski stilovi i izazovi suvremenog roditeljstva
Podjela i određenje odstupajućih oblika doživljavanja i ponašanja
Djeca i adolescenti s poteškoćama u kontekstu odgoja i obrazovanja
Literatura:
  1. Vasta, R., Haith, M., Miller, S.: Dječja psihologija
  2. Poglavlja 1,2,3
Preporučena literatura:
  1. Buggle, F.: Razvojna psihologija Jeana Piageta
  2. Santrock, J.W.: Life-Span Development
  3. Ajduković, M. i Kolesarić, V. (Ur.): Etički kodeks istraživanja s djecom
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Razvojna psihologija 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: