MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove metodologije pedagoških istraživanja

Šifra: 120207
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: Ante Grčić - Seminar

Ante Grčić - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 15
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za početnu samostalnu i uspješnu provedbu ispitivanja jednostavnijih pedagoških problema, statističku obradu (prikupljanje, sređivanje i prikazivanje) podataka u nastavnom i znanstvenoistraživačkom radu te samostalno korištenje znanstvenih rezultata u profesionalnom radu.
Ishodi učenja:
 1. obrazložiti gnoseologijske osnove i epistemologijske karakteristike znanosti
 2. statistički prikupiti, srediti, obraditi, analizirati i prikazati podatke
 3. raspravljati o metodološkim pitanjima
 4. objasniti karakteristike znanstvene spoznaje
 5. razlikovati kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju
 6. navesti temeljne karakteristike postupaka prikupljanja podataka
 7. izraditi različite instrumente za prikupljanje podataka
 8. analizirati znanstvene radove i identificirati karakteristike dobrog stručnog i znanstvenog rada
 9. na osnovu problema istraživanja izraditi nacrt kvalitativnog (akcijskog) i kvantitativnog istraživanja te odabrati prikladne postupke prikupljanja podataka
 10. provesti istraživanje
 11. objasniti temeljne statističke pojmove
Literatura:
 1. Osnove metodologije istraživanja, , Milat, J, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja), 2005.
 2. Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja., , Mužić, V, Zagreb: Educa (odabrana poglavlja), 2002.
 3. Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje., , Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N, Zagreb: M.E.P. d.o.o. (odabrana poglavlja), 2010.
 4. Znanstveno proučavanje odgoja i obrazovanja. U: Matijević, M., Bilić, V. i Opić, S. Pedagogija za učitelje i nastavnik e., , Opić, S., Zagreb: Školska knjiga i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.
Preporučena literatura:
 1. Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja, , Andrilović, V, Zagreb: Školska knjiga, .
 2. Action research for professional development: Concise advice for new action researchers, , McNiff, J, dostupno: http://www.jeanmcniff.com/booklet1.html, 2002.
 3. Akcijska istraživanja u praksi školskog pedagoga., , Sekulić-Majurec, A, U: Vrgoč, H. (ur.) Iz prakse pedagoga osnovne škole. Zagreb: HPKZ, 9-16., 1994.
 4. Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti., , Vujević, M, Zagreb: Školska knjiga., .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: