MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Folklor za djecu s praktikumom 2

Šifra: 180403
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: doc. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje općih kompetencija u pogledu poznavanja kinezioloških transformacijskih operatora za usvajanje plesnih struktura narodnih plesova Hrvatske.
1. Metode i postupci psiho-sociološke pripreme u plesu u odnosu na spol i dobne kategorije.
2. Plesni zapis
3. Analiza plesnog ritma
4. Usvajanje elemenata tehnike plesova
5. Principi i pravila u konstrukciji treninga mlađih dobnih kategorija
6. Senzibilne faze za razvoj pojedinih antropoloških obilježja
7. Metode za modeliranje i optimiziranje informacijske i energetske komponente opterećenja u trenažnom procesu djece
8. Folklor i scena
9. Ritmička kompozicija i struktura
10.Testitanje motoričkih sposobnosti i znanja u narodnim plesovima
Ishodi učenja:
 1. provesti metodske postupke za usvajanje elemenata narodnih plesova za djecu
 2. angažirati se u postizanju kvalitetnijeg i intenzivnijeg prezentiranja gibanja i pokreta u predškolskoj ustanovi
 3. upotrijebiti metodske postupke za transformaciju antropoloških obilježja
 4. primijeniti metodske postupke
 5. opisati elemente folklora za djecu
 6. objasniti pravilnu izvedbu narodnih plesova za djecu
 7. integrirati trenažne operatore narodnih plesova
 8. prepoznati pogreške izvedbe elemenata plesova
 9. upotrebljavati metodske postupke za korekciju grešaka elemenata tehnike izvođenja
 10. izvoditi elemente plesova
Literatura:
 1. Šećem, šećem drotičko, , Knežević G., Kulturno prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1988.
 2. Naše kolo veliko,, , Knežević G., Zagreb: ETHNO, 2002.
 3. Srebrna kola, zlaten kotač, , Knežević G., Zagreb: ETHNO, 2005.
Preporučena literatura:
 1. Efekti utjecaja estetskog kineziološkog tretmana na motoričke sposobnosti djevojčica, , Malada, D., . Edukacijski fakultet, Travnik., 2018.
 2. Morphological features and motor abilities effects in female dance structures., , Mihaljević, D.; Srhoj, Lj.; Zagorac, N. , Lj.; ., Fizička kultura, Skopje, 34, issue 2,, 2006.
 3. Plesna kultura: mogućnosti plesnoritmičkog odgoja djece predškolske dobi, , Zagrajski Vukelić, J., Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu,, 2000.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Folklor za djecu s praktikumom 1
4. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: