MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Folklor za djecu s praktikumom 2

Šifra: 180403
ECTS: 2.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: v. pred. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje općih kompetencija u pogledu poznavanja kinezioloških transformacijskih operatora za usvajanje plesnih struktura narodnih plesova Hrvatske.
1. Metode i postupci psiho-sociološke pripreme u plesu u odnosu na spol i dobne kategorije.
2. Plesni zapis
3. Analiza plesnog ritma
4. Usvajanje elemenata tehnike plesova
5. Principi i pravila u konstrukciji treninga mlađih dobnih kategorija
6. Senzibilne faze za razvoj pojedinih antropoloških obilježja
7. Metode za modeliranje i optimiziranje informacijske i energetske komponente opterećenja u trenažnom procesu djece
8. Folklor i scena
9. Ritmička kompozicija i struktura
10.Testitanje motoričkih sposobnosti i znanja u narodnim plesovima
Literatura:
  1. Knežević G.: Šećem, šećem drotičko
  2. Knežević G.: Naše kolo veliko,
  3. Knežević G.: Srebrna kola, zlaten kotač
Preporučena literatura:
  1. Malada, D.: Efekti utjecaja estetskog kineziološkog tretmana na motoričke sposobnosti djevojčica
  2. Mihaljević, D.; Srhoj, Lj.; Zagorac, N. , Lj.; .: Morphological features and motor abilities effects in female dance structures.
  3. Zagrajski Vukelić, J.: Plesna kultura: mogućnosti plesnoritmičkog odgoja djece predškolske dobi
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Folklor za djecu s praktikumom 1
4. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: