MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Inkluzivni dječji vrtić

Šifra: 120182
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: Vedrana Vučković - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za provedbu inkluzijskog odgoja u praksi ranog i predškolskog odgoja.
Ishodi učenja:
  1. Pripremiti za timski rad pri dijagnosticiranju posebnih potreba djece,
  2. Pripremiti za timski rad pri izradi i prilagodbi metoda, tehnika, didaktičkih materijala,
  3. Individualizirati sadržaje za djecu s intelektualnim poteškoćama i poremećajima iz spektra autizma koju su upoznali u ustanovama ranog i predškolskog odgoja
  4. Praćenje vođenje i facilitiranje u interaktivnim metodama rada s djecom s posebnim potrebama u prepoznavanju i korištenju igre jezičnih, obrazaca prema dobi i sposobnosti motoričkog planiranja i direktnom primjenom senzornog unosa
  5. Kritički razvijati mišljenje o promatranim situacijama u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i odgojnim skupinama u posebnim ustanovama,
  6. Prepoznati i imenovati tehnike za provođenje posebnih programa
Literatura:
  1. Dijete i senzorna integracija,, , Ayres, A. J., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002.
  2. Senzorna integracija iz dana u dan: obiteljski priručnik za pomoć djece sa senzornom integracijom, , Lindsey Biel, Nancy Peske, Lekenik: Ostvarenje, 2007.
  3. Poučavanje učenika s autizmom, , https://www.azoo.hr/images/izdanja/Poucavanje_ucenika_s_autizmom.pdf, Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008.
6. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 6 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: