MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Strategije podrške djeci s posebnim potrebama

Šifra: 180365
ECTS: 5.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko
Izvođači: Vedrana Vučković - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za implementaciju strategija i metoda za inkluzivnu praksu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Ishodi učenja:
  1. Prepoznavati termine i osnovne probleme u pedagoškoj dijagnostici djece s posebnim potrebama
  2. Primjeniti različite bihevioralne i kognitivne tehnike u aktivnostima s djecom s poremećajem iz spektra autizma, glasovno, jezičnim, govornim poremećajima i intelektualnim teškoćama.
  3. Primjena Brain Gymm. tehnike i elemente iz područja senzorne integracije
  4. Prepoznati i primijenjivati PECS ( Picture excange communication system) za djecu s višestrukim i komunikacijskim teškoćama
  5. Prepoznati ABA tehnike
Literatura:
  1. Dijete i senzorna integracija, Prezentacija sedam osnovnih osjetila i načini prepoznavanja njihove dezintegriranosti. Modeli senzornih vježbi potpomognuti su primjerima., Ayres, J., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002.
  2. KAKO Kreativnim aktivnostima kreiramo odgoj,, Kognitivne i bihevioralne karakteristike djece s ADHD.im. Elementi prepoznavanja i načini dijagnosticiranja uz upute za odgojno obrazovne postupke., Luketin Dalma, Sunko, Esmeralda., Spli, Liga za prevenciju ovisnosti, 2006.
Preporučena literatura:
  1. Pametni pokreti, Načini povezivanja tjelesnih i umnih reakcija, Prikaz motoričkih aktivnosti koje pomažu latelarizaciji kod djece rane i predškolske dobi., Hanaford, Carla, Buševec: Pametni pokreti, 2005.
4. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: