MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Razvojna psihopatologija

Šifra: 218100
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević
Izvođači: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati studente s temeljnim spoznajama iz područja razvojne psihopatologije djetinjstva koje će im koristiti za pravovremeno prepoznavanje i reagiranje na poteškoće te za unapređenje kvalitetnog psihofizičkog razvoja djece u okviru odgojno-obrazovnog rada.
NASTAVNI SADRŽAJ:
1. Uvod u razvojnu psihopatologiju, porijeklo i proces nastajanja različitih oblika poremećaja
2. Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja
3. Suvremene teorijske paradigme u razvojnoj psihopatologiji
4. Most prema psihopatologiji: od normalnog razvoja do psihopatologije
5. Fenomenologija, klasifikacija i prevalencija psihičkih poremećaja u djetinjstvu
6. Psihološka procjena (psihodijagnostika i terapijske tehnike) djece s deficitom pažnje, hiperaktivnim poremećajem
7. Psihološka procjena (psihodijagnostika i terapijske tehnike) djece s poremećajem ophođenja, prkošenja i suprotstavljanja
8. Kolokvij
9. Psihološka procjena (psihodijagnostika i terapijske tehnike) djece s anksioznim poremećajima
10. Depresivnost i tugovanje: psihološka procjena (psihodijagnostika i terapijske tehnike)
11. Psihološka procjena (psihodijagnostika i terapijske tehnike) djece s teškoćama iz autističnog spektra
12. Psihopatologija djece s tjelesnim/kroničnim bolestima
13. Ostali poremećaji u dječjoj dobi: psihotični poremećaji, poremećaji hranjenja, razvoj ovisnosti
14. Prevencija i liječenje, zaštita mentalnog zdravlja djece
15. Kolokvij
Ishodi učenja:
 1. Identificirati i opisati osnovnu terminologiju iz područja razvojne psihopatologije
 2. Razumjeti i opisati temeljne spoznaje iz domene razvojne psihopatologije
 3. Prepoznati specifičnosti razvoja i ponašanja u različitim psihopatološkim poremećajima
 4. Analizirati pojedine psihopatološke poremećaje, kategorizirati ih u odnosu na njihove karakteristike s ciljem pravovremene i primjerene reakcije u radu s djecom
 5. Ostvariti primjerenu interakciju s djetetom te unaprijediti suradnju s roditeljima na osnovu specifičnosti pojedinih psihopatoloških obilježja
Literatura:
 1. Razvojna psihopatologija i psihijatrija, , Wenar, C, Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003.
 2. Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja, , Davison, G. C. i Neale, J. M., Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999.
 3. Depresivnost u djece i adolescenata, , Vulić-Prtoprić, A., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003.
Preporučena literatura:
 1. Beyond comorbidity: Toward a dimensional and hierarchal approach to understanding psychopathology across the lifespan., , Forbes, M.K., Tackett, J.L. i sur., Developmental Psychopathology, 2016.
 2. Developmental psychopathology: recent advances and future challenges, , Pollak, S.D., World Psychiatry, 2015.
 3. Razvoj poremećaja hranjenja, , Ambrosi- Randić, N., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2004.
3. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: