MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove likovne umjetnosti 2

Šifra: 180392
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta:
- osvijestiti i razumjeti važnost likovno- vizualne umjetnosti kroz povijest i danas
- razvijati perceptivne, oblikovne i stvaralačke sposobnosti studenata
- osvijestiti i usvojiti temeljne pojmove s područja likovne umjetnosti
- osposobiti studente za praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje vlastita rada
Sadržaj predmeta:
1. Prethistorijsko slikarstvo, teme i konvencije.
2. Razvoj oblika i prostornih konvencija u antičkom slikarstvu s osobitim obzirom na vaze.
3. Renesansno slikarstvo, napuštanje simboličkih boja, novi pristup prostoru.
4. Barokno slikarstvo, pitanje obrisne linije i gramatika motiva.
5. Umjetnost 19. i 20. stoljeća; sudbina oblika i prostora, s posebnim obzirom na apstrakciju.
6. Ljudsko tijelo, posebno akt kroz povijest slikarstva.
7. Krajolik kroz povijest slikarstva.
8. Skulptura i oblikovanje volumena, njena sličnost i razlike u odnosu na arhitekturu.
9. Elementarni pojmovi kiparstva: puna plastika, vrste reljefa, tehnike, materijali...
10. Kiparstvo starog vijeka, evolucija i pitanje pokreta i otvaranja volumena
11.Velike teme kiparstva: ljudsko tijelo.
12. Velike teme kiparstva: konji i konjanici.
13. Skulptura u 20. stoljeću, ključna imena i likovna djela.
14. Opći pojmovi arhitekture i odnos s ostalim likovnim umjetnostima, sinteza u arhitekturi, semiologija u arhitekturi. Osnovni pojmovi: oblikovanje unutrašnjeg prostora i arhitektonske mase: odnos puno prazno: nosivo nošeno.
15. Sakralne građevine, hramovi, crkve, posebno u antičkom i ranokršćanskom razdoblju.
16. Romanička i gotička arhitektura, posebno stilska obilježja.
17. Renesansna i barokna arhitektura, posebno stilska obilježja.
18. Arhitektura 20. stoljeća, nove konstrukcije i materijali.
Ishodi učenja:
 1. Tumačenje osnovnih pojmova u likovnoj umjetnosti
 2. Uočavanje osnovnih pojmova u likovnoj umjetnosti
 3. Opisivanje osnovnih pojmova u likovnoj umjetnosti
 4. Interpretacija osnovnih pojmova u likovnoj umjetnosti
 5. Razumijevanje podjela i međuovisnosti raznorodnih područja umjetnosti
Literatura:
 1. Povijest umjetnosti, , Janson, H. W., Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003.
 2. Istorija moderne umjetnosti, , Arnason, H. H., Jugoslavija, Beograd, 1975.
 3. Umetnost i iluzija, , Gombrih, E. H., Nolit, Beograd, 1984.
 4. Umjetnost u slici, , Grupa autora, Otokar Keršovani, Rijeka, 1970.
Preporučena literatura:
 1. Percepcija i informacija, , Breber, P., Leg, D., Beograd, 1976.
 2. Umetnost i vizualno opažanje, , Arnhajm, R., Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1981.
 3. Perspektive, , Ivančević, R., Školska knjiga, Zagreb, 1996.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Osnove likovne umjetnosti 1
4. semestar
MODUL: Likovno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: