MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Skupno muziciranje

Šifra: 180400
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marijo Krnić
Izvođači: Lana Marasović - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Upoznati studente s prilagođenom umjetničkom glazbenom iteraturom za djecu. Razvijanje individualnih interpretativnih sposobnosti, prirode instrumenta i tehnike sviranja. Razvijanje vještina i sposobnosti (pjevanje, sviranje) u funkciji skupnog muziciranja, (ritmičnost, dinamički kontrasti, tempo, izražajno izvođenje).
Sadržaj predmeta:
Upoznati i usvojiti osnovne glazbeno-teorijske pojmove.
Slušno i teorijski upoznati glazbene instrumente.
Usvojiti elementarne glazbene oblike. Intonativna i ritamska umijeća.
Razviti sposobnost praktične primjene sviranja na Orffovu instrumentariju.
Razvoj intonativnih odnosa i vještina.
Usvojiti skladbe iz umjetničke glazbe domaćih i stranih autora.
Vježbe za impostaciju: disanje.
Dikcija i artikulacija.
Suradnja s ostalim ustanovama.
Skupno muziciranje u vokalnoj i instrumentalnoj tehnici.
Praćenje i vrjednovanje (evaluacija)
Ishodi učenja:
  1. svirati neke instrumente iz Orffova instrumentarija
  2. uz sviranje poučiti pjesme u cilju skupnog muziciranja i izvođenja vokalno instrumentalne glazbe
Literatura:
  1. Sviramo uz pjesmu, , Sam, R., Rijeka: Glosa, 1992.
3. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: