MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1

Šifra: 120216
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje osnovnih teorijskih znanja i zakonitosti tjelesnog i zdravstvenog odgojnoobrazovnog
procesa. Razumijevanje metodičkih zakonitosti te njihove teorijske i
praktične aspekte. Stjecanje znanja iz pojedinih tema u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi.
Sadržaj predmeta
Pojam, definicija i struktura kineziološke metodike
Predmet, cilj i zadaće kineziološke metodike
Osnovna područja u kineziološkoj metodici
Odnos metodike i drugih znanosti
Antropološka obilježja djece predškolske dobi
Organizacijski oblici rada
Metodički principi ili načela
Metodički organizacijski oblici rada
Metode rada i metodički postupci
Organizacija i tijek odgojno-obrazovnog procesa
Planiranje i programiranje
Pripremanje odgojitelja za aktivnosti u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi
Prostori, oprema i sredstva za rad
Anatomsko-fiziološke osobine djece predškolske dobi
Ishodi učenja:
  1. Definirati osnovna područja u kineziološkoj kulturi
  2. Shvatiti odnos metodike i drugih znanosti
  3. Povezati organizacijske oblike rada s metodama rada i metodičkim principima
  4. Prezentirati dnevnu pripremu za aktivnost
Literatura:
  1. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskom odgoju, , Findak, V., Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  2. Kineziološki leksikon za odgajatelje, , Findak, V. Prskalo, I., Visoka učiteljska škola, Petrinja, 2004.
  3. Osnove anatomije i fiziologije. razvoj pokreta i psihomotoričkih sposobnosti, , Kosinac, Z., Udruga za šport i rekreaciju djece i mladeži grada Splita, Split, 1993.
  4. Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi, , Pejčić, A., Visoka učiteljska škola, Rijeka, 2005.
  5. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj, , Grupa autora, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, 2018.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Osnove kineziologije
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: