MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Drama i kazalište za djecu

Šifra: 180348
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber
Izvođači: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Implementiranje osnovnih znanja o dramskoj književnosti i kazalištu za djecu. Student će moći osvijestiti i razumjeti važnost predmeta Drama i kazalište za djecu i mogućnosti koje upoznavanje djeteta s kazališnom umjetnosti nudi u odgoju.
1. Povijesni pregled drame i kazališta za djecu.
2. Teorije kazališta za djecu.
3. Dramske vrste i žanrovi.
4. Značajke kazališne umjetnosti za dijete.
5. Kazalište u spoznajnom, socijalnom, emocionalnom i kreativnom razvoju djeteta.
6. Dramska pedagogija.
7. Je li svrha kazališta za djecu odgoj buduće publike za kazalište?
Ishodi učenja:
 1. procjenjivati estetske vrijednosti kazališne predstave i/ili drame za djecu te razviti sposobnosti stavljanja u širi kontekst pojedinih produkcija ovog tipa
 2. definirati osnovne teorije drame i kazališta za djecu
 3. kritizirati i uspoređivati osobne stavove o kazališnoj predstavi s mišljenjima drugih
 4. primjenjivati i pokazivati osnovne elemente kazališne umjetnosti u radu s djecom
 5. planirati sadržaje povezane sa scenskom kulturom i pripremom djece za odlazak u kazalište
 6. interpretirati osnove dramske pedagogije
 7. primjenjivati dramsku pedagogiju u predškolskom odgoju i služiti se njome
Literatura:
 1. Uvod u teatrologiju, , Batušić, N, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1991.
 2. Dramske igre za djecu predškolske dobi : (priručnik za odgojitelje)., , Perić Kraljik, M, Osijek: Učiteljski fakultet, 2009.
 3. Uvod u suvremenu teatrologiju, , Senker, B, Zagreb: Leykam international, 2010.
 4. Koliba pod hrastom : zbirka igrokaza za djecu, , Željeznjak, M, Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2016.
Preporučena literatura:
 1. Tradicijska kazivanja i scenski izraz djece predškolske dobi, , Vidović Schreiber, T.-T., Školski vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, vol. 64, no. 3., 2015.
 2. Metodički pristupi scenskoj kulturi, , Vigato, T., Zadar: Sveučilište u Zadru, 2011.
3. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 (IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: