MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Slikanje u radu s djecom predškolske dobi

Šifra: 120181
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Likovne vježbe na III i IV godini studija
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Likovne vježbe na III i IV godini studija 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Osposobiti studente za rad sa slikarskim i grafičkim tehnikama, na teorijskoj i praktičnoj razini, da bi stečena znanja mogli primijeniti u radu s djecom rane i predškolske dobi. Osposobiti studente: za kreativni pristup u izboru poticaja za slikanje s djecom; za kreativno povezivanje poticaja i slikarskih tehnika u radu s djecom; za rad s darovitom djecom i za rad s djecom s poteškoćama.
1. Crta: obrisna i strukturna
2. Tekstura: crtačka i slikarska
3. Boja: osnovne boje i sekundarne boje
4. Boja: akromatske boje, spektar boja
5. Boja: miješanje boja, tople boje
6. Boja: hladne boje, komplementarne boje
7. Kontrast: akromatski kontrast, kontrast boje prema boji
8. Kontrast: toplo hladni kontrast, komplementarni kontrast
9. Crtačke tehnike: suhe i mokre
10. Grafičke tehnike: monotipija, kolografija i gratage
11. Slikarske tehnike: pastel, akvarel
12. Slikarske tehnike: tempera, kolaž
13. Kombinirane tehnike: crtež i slika, slika i grafika
14. Ritam: ritam crta, ritam boja
15. Rekomponiranje: rekomponiranje dječjih likovnih radova, assemblage
.
Literatura:
 1. Jakubin, Marjan: Osnove likovnog jezika i likovne tehnike
 2. Harrison, H.: Kako naučiti slikati i crtati : crtež, akvarel, ulje i akrilik, pastel: [cjeloviti tečaj o prakticnim i kreativnim tehnikama], How to Paint & Draw
 3. Koraj, K.: Likovni izraz učenika s neurotičnim smetnjama: terapija likovnim izrazom
 4. Brajčić, Marija, Kuščević, Dubravka: Dijete i likovna umjetnost, doživljaj likovnog djela
 5. Alexander, H.,Hamilton, M.: Child Introduction to Art: Te Word´s Greatest Paintings and Sculptures
 6. Bowker, J., & Sawyers, J.: Influence of exposure preschoolers' art preferences
 7. Feeney, S., Moravick, E.: A thing of beauty: Aesthetic Development in young children
 8. Rosenstiel, A.K., Morrison, P., Silverman, J., Gardner, H.: Critical judgment: A developmental study
 9. Sharp, P.: Aesthetic responses in early education
 10. Taunton, M.: Aesthetic responses of young children to the visual arts
 11. Taunton, M.: Questioning strategies to encourage young children to talk about art. Art Education, 36 (4), 40-43.
 12. Broudy, H.: Enlightened cherishing: An essay on aesthetic education
 13. Stoddard, S.: Looking , Talking, and Experiencing Art with Preschoolers
Preporučena literatura:
 1. De Zan, D.: Slika i crtež u psihoterapiji djece
 2. Jakubin, Marjan: Lirska poezija kao poticaj za likovno izražavanje i stvaranje.
6. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 6 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: