MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Scenska kultura i lutkarstvo

Šifra: 120194
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber
Izvođači: Sanja Balić - Vježbe u praktikumu
nasl. pred. Silvana Stanić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljenost za primjenu elemenata scenske kulture i lutkarstva u odgojno-obrazovanu praksu.
Dijete i scenska umjetnost:
Dječja igra scenskom lutkom; Metodika primjene scenske lutke u raznolikim odgojnim situacijama. Lutka kao terapijsko sredstvo u radu s djecom s
te scenske umjetnosti, razvoj stvaralačkih sposobnosti na područjuju scenskog izraza, primjena scenske lutke u odgojnom procesu. Predškolsko dijete i scenska lutka.
Povijesni pregled lutkarstva :
Lutkarstvo danas; razvoj lutkarstva kroz povijest i različite kulture.
Abeceda lutkarske tehnike. Lutkarski tekstovi. Bitne osobine dramatizacije za djecu. Dramske igre; lutkarski i dramski monolog; lutkarski i dramski dijalog; ples i pantomima; tipologija lutaka.
Ishodi učenja:
 1. definirati dramu kao književnu vrstu.
 2. objasniti različite dramske oblike.
 3. uočiti strukturu i kompoziciju drame
 4. prikazati i protumačiti povijesni razvoj drame i kazališta, posebice povijesni razvoj drame i kazališta za djecu te razlikovati tradicionalno i suvremeno kazalište lutaka
 5. primijeniti govornu interpretaciju književnog teksta (govorna realizacija teksta)
 6. opisati tijek nastajanja dramske predstave.
 7. primijeniti dramatizaciju i adaptaciju tekstova za dramske i lutkarske igre u dječjem vrtiću.
 8. razlikovati tipove scenskih lutaka, primijeniti načela lutkarske animacije te kreirati lutku.
Literatura:
 1. Lutkari i lutke, , Čečuk, M., Zagreb: Denona, 2009.
 2. Komunikacijom do gramatike. (poglavlje Govorna interpretacija umjetničkoga teksta), , Pavličević, D, Zagreb:Alfa, 2005.
 3. Dijete i scenska lutka, , Pokrivka, V, Zagreb: Školska knjiga, 1985.
 4. Metodički pristupi scenskoj kulturi. (odabrana poglavlja), , Vigato, T, Zadar:Sveučilište u Zadru, 2012.
 5. Lutkarstvo i dijete, , Županić-Benić, M., Zagreb: Leykam International, 2019.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: