MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dijete i kreativnost

Šifra: 180363
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: nasl. pred. Ana Pirić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je osposobiti studente za uočavanje i poticanje vlastitih i dječjih stvaralačkih potencijala te ih potaknuti ih na kreativno mišljenje.
Ishodi učenja:
 1. razlikovati pristupe istraživanju kreativnosti
 2. analizirati, sintetizirati i vrjednovati spoznaje o kreativnosti
 3. identificirati vlastite kreativne potencijale i kreativne potencijale drugih
 4. argumentirati važnost kreativnosti za dijete
 5. primijeniti spoznaje o kreativnosti i Gardnerovu teoriju višestrukih inteligencija u
  planiranju kreativnih radionica
 6. afirmativno promišljati o potrebi poticanja kreativnosti
Literatura:
 1. Priroda kreativnosti, , Arar., Lj. i Rački, Ž, Psihologijske teme, 12 (1), 3-22, 2003.
 2. Mogućnosti poticanja dječje kreativnosti u odgojno obrazovnom procesu. U: Ivon, H. (ur.), Djeca i mladež u svijetu umjetnosti, , Jukić, T, Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Centar za interdisciplinarne studije Studia Mediterranea: HPKZ Ogranak Split,, 2009.
 3. Kreativnost i pedagogija., , Kunac, S., Napredak, 156 (4), 423-446, 2015.
 4. Implicit theories of creativity in early education / Implicitne teorije kreativnosti u ranom odgoju i obrazovanju, , Jukić, T, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 13 (2), 38-65, 2011.
 5. Materijali s nastave, , Jukić, T, , .
Preporučena literatura:
 1. The hundred languages of children: the Reggio Emilia approach, advanced reflections, , Edwards, C, Greenwich: Ablex, 1998.
 2. Creativity in education, , Craft, A., Jeffrey, B. i Leibling, M, London and New York: Continuum, 2001.
 3. Adaptors and innovators: Preference for educational procedures, , Kirton, M. J., Bailey, A. i Glendinning, J. W, Journal of Psychology, 125 (4), 445-455, 1991.
 4. Višestruke inteligencije u razredu, , Armstrong, T, Zagreb: Educa, 2006.
 5. Psihologija obrazovanja, , Vizek Vidović, V., Rijavec, M. i Vlahović-Štetić, V, Zagreb: IEP, VERN (odabrana poglavlja), .
3. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: