MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dijete i kreativnost

Šifra: 180363
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: pred. dr. sc. Martina Lončar - Seminar
pred. Ana Pirić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je osposobiti studente za uočavanje i poticanje vlastitih i dječjih stvaralačkih potencijala te ih potaknuti ih na kreativno mišljenje.
Literatura:
  1. Arar., Lj. i Rački, Ž: Priroda kreativnosti
  2. Jukić, T: Mogućnosti poticanja dječje kreativnosti u odgojno obrazovnom procesu. U: Ivon, H. (ur.), Djeca i mladež u svijetu umjetnosti
  3. Kunac, S.: Kreativnost i pedagogija.
  4. Jukić, T: Implicit theories of creativity in early education / Implicitne teorije kreativnosti u ranom odgoju i obrazovanju
  5. Jukić, T: Materijali s nastave
Preporučena literatura:
  1. Edwards, C: The hundred languages of children: the Reggio Emilia approach, advanced reflections
  2. Craft, A., Jeffrey, B. i Leibling, M: Creativity in education
  3. Kirton, M. J., Bailey, A. i Glendinning, J. W: Adaptors and innovators: Preference for educational procedures
  4. Armstrong, T: Višestruke inteligencije u razredu
  5. Vizek Vidović, V., Rijavec, M. i Vlahović-Štetić, V: Psihologija obrazovanja
3. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: