MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2

Šifra: 120222
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović - Seminar

dr. sc. Bojan Babin - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za samostalno organiziranje i provođenje kinezioloških
aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju.

Sadržaj predmeta:
Programiranje, etape programiranja
Globalni, operativni i izvedbeni plan i program
Izrada godišnjeg plana i programa aktivnosti
Motorička znanja i hipotetski model strukture motoričkih znanja
Odgojitelj u realizaciji plana i programa
Prostori, oprema i sredstva za tjelesnu i zdravstvenu kulturu (predavanja)
Izrada priprema za aktivnost tjelesne i zdravstvene kulture
Integriranje različitih oblika tjelesnih aktivnosti u svakodnevne odgojnoobrazovne
situacije (seminari)
Samostalno izvođenje individualnih i javnih aktivnosti tjelesnog izražavanja i
pokretnog stvaranja (vježbe)
Ishodi učenja:
  1. Usvojiti određeni fond motoričkoh informacija prijeko potrebnih za uspješno realiziranje programskih sadržaja
  2. Biti u stanju provjeriti obrazovne zadaće
  3. Vrjednovati motorička znanja i postignuća
  4. Moći pratiti i vrednovati vlastiti rad te steći sposobnost vrednovanja tuđeg rada
Literatura:
  1. Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, , Findak, V., Školske novine, Zagreb, 1997.
  2. Kineziološki leksikon za odgajatelje, , Findak, V., Prskalo, I., Visoka učiteljska škola, Petrinja, 2004.
  3. Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi, , Pejčić, A., , 2005.
  4. Motorička znanja, , Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B., Prot, F., Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 2000.
  5. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj, , Grupa autora, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, 2018.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: