MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Medijska kultura

Šifra: 120202
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber
Izvođači: Sanja Balić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim oblicima masovnih medija.
Stjecanje obveznih znanja o medijskoj kulturi.
Osposobiti studente za upotrebu medija kao oblikovnog i izražajnog sredstva u odgojnom procesu.
Osposobiti studente za kritičko vrjednovanje medijskih sadržaja.
Ishodi učenja:
 1. definirati medij kao sredstvo priopćavanja.
 2. primijeniti i vrjednovati animirani film i filmove za djecu predškolske dobi
 3. razlikovati i klasificirati medij (tiskani, auditivni, audiovizualni i elektronički).
 4. objasniti i definirati osnovne pojmove filmskog jezika.
 5. prikazati povijesni razvoj filma
 6. klasificirati, uočiti i objasniti filmske rodove i vrste, s osobitim naglaskom na animirani film i njegove podvrste
 7. uočiti i definirati filmska izražajna sredstva
 8. objasniti stvaralačke vidove prezentacije na ekranu (režija, gluma, scenografija, kostimografija, šminka itd.).
 9. protumačiti filmsku adaptaciju književnog djela za djecu
 10. prepoznati postupke u prijenosu književnog lika na film
Literatura:
 1. Stožerni filmovi za djecu (do 12 godina), , Mikić, K., Metodika. vol. 2 (2-3), 200.
 2. Povijest filma, , Peterlić, A, Zagreb:HFS, 2000.
 3. Osnove teorije filma, , Peterlić, A, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada (odabrana poglavlja), 2001.
 4. Dječji junak u romanu i na filmu, , Težak, D, Zagreb: Školske novine, 1992.
Preporučena literatura:
 1. Uvod u teoriju filmske priče, ., Gilić, N, Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 2. Filmske vrste i rodovi. Zagreb: AGM; internetsko izdanje 2013. Pristup: http://www.elektronickeknjige.com/gilic_nikica/filmske_vrste_i_rodovi/index.htm., , Gilić, N, , 2007.
 3. Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, 2. izdanje., , Gilić, N, Zagreb: Leykam International, 2010.
 4. Medijska kultura, , Glibo, R, Lomnica: Ekološki glasnik., 2000.
 5. Djeca i mediji : uloga medija u svakodnevnom životu djece, , Ilišin, V., Marinović Bobinac, A. i Radin, F, Zagreb, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži; IDIZ., 2001.
 6. Filmski leksikon, , Kragić, B. i Gilić N, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslava Krleže, 2003.
 7. Hrvatski igrani film u europskom kontekstu. Hrvatski filmski ljetopis, br. 53., , Kurelec, T, Zagreb, 2008.
 8. Utjecaj novih medija na pismenost, čitateljske sposobnosti i navike učenika. U: Panajotović, A., Budinčić, V. i Ćuk, M. (ur.). Zbornik radova sa Šeste međunarodne konferencije Fakulteta za strane jezike, , Studin, N. i Miletić, J, Jezik, književnost i tehnologija. Beograd, Alfa BK univerzitet, 2018.
 9. Trendovi hrvatskog filma, , Pavičić, J, Hrvatski filmski ljetopis. Zagreb. br. 11, 1997.
 10. Filmska enciklopedija 1, 2., , Peterlić, A., Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslava Krleže, 1990.
 11. Iz povijesti hrvatske filmologije i filma, , Peterlić, A, Zagreb:Leykam International, 2012.
 12. 101 godina filma u Hrvatskoj, Pregled povijesti hrvatske kinematografije, , Škrabalo, I, Zagreb: NZ Globus, 1998.
 13. Znak i film ili kako analizirati film. Filmske sveske. Časopis za teoriju filma i filmologiju, IX (3), , Turković, H., , 1977.
 14. Razumijevanje filma: Ogledi iz teorije filma, , Turković, H, Zagreb: Društvo za promicanje književnosti na novim medijima, 2012.
 15. Razumijevanje filma: Ogledi iz teorije filma., ., Turković, H., Zagreb: Društvo za promicanje književnosti na novim medijima, 2012.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Dječja književnost
Odslušan : Scenska kultura i lutkarstvo
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: