MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Engleski jezik u struci

Šifra: 120186
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
Izvođači: v. lekt. Ivana Bojčić - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe iz stranog jezika 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za služenje stručnom i znanstvenom literaturom na engleskome jeziku, kao i za samostalno izražavanje (usmeno i pismeno) s posebnim naglaskom na registru i specifičnoj terminologiji pedagoške struke.
Ishodi učenja:
 1. -biti osposobljeni za čitanje i razumijevanje raznovrsnih tekstova na engleskom jeziku
 2. -samostalno i kompetentno služenje stručnom i znanstvenom literaturom
 3. -usmeno parafraziranje pročitanog teksta
 4. -prepoznavanje i razlikovanje različitih registara standardnoga engleskog
  jezika
 5. -usmeno izlaganje na engleskome jeziku
 6. -samostalno pisanje sastavaka, eseja, seminarskih radova i sl.
Literatura:
 1. , - Marasović-Alujević, M. (2003.). English for Educators, texts and language points, Split, Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu, (skripta).
  - Eastwood, J. (2005). Oxford Learner's Grammar; Grammar Finder, OUP (Oxford, Oxford University Press)
  - englesko-hrvatski rječnik (po izboru)
  - englesko-engleski rječnik (po izboru), , , .
Preporučena literatura:
 1. , - Graver, B. D. (2003.). Advanced English Practice, Oxford, OUP.
  - Bujas, Ž. (1999.). Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Zagreb: Globus.
  - Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners (2001). HarperCollins Publishers
  - Cambridge Advanced Learner's Dictionary (2005). Cambridge, CUP (Cambridge University Press), , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: