MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Glazbeni praktikum 2

Šifra: 120203
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Dobrota
Izvođači: dr. sc. Daniela Petrušić - Ostale glazbene vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Ostale glazbene vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razvijanje, obogaćivanje i usavršavanje znanja glazbenog jezika na temelju stjecanja novih glazbeno-jezičnih pojmova i predodžaba. Svjesno percipiranje glazbe, te njezina vokalna i instrumentalna realizacija (na glasoviru i sintisajzeru) u razvijanju glazbenih sposobnosti djece predškolske dobi.

Sadržaj predmeta:
1. Upoznavanje s literaturom
2. Obrada dječje pjesme u A-duru
3. Obrada dječje pjesme u A-duru
4. Obrada dječje pjesme u A-duru
5. Obrada dječje pjesme u E-duru
6. Obrada dječje pjesme u E-duru
7. Obrada dječje pjesme u B-duru
8. Obrada dječje pjesme u B-duru
9. Obrada dječje pjesme u Es-duru
10. Obrada dječje pjesme u Es-duru
11. A-dur; fis-mol (meloritamski primjeri)
12. E-dur; cis-mol (meloritamski primjeri)
13. B-dur; g-mol (meloritamski primjeri)
14. Es-dur; c- mol (meloritamski primjeri)
15. Ponavljanje naučenih pjesama
Ishodi učenja:
 1. Primijeniti vještinu notne pismenosti za interpretaciju jednostavnijih dječjih
  pjesama.
 2. Demonstrirati samostalno vokalno-instrumentalno reproduciranje jednostavnijih
  dječjih pjesama.
 3. Primijeniti stečena znanja u oblikovanju akordske pratnje u lijevoj ruci.
 4. Primijeniti stečena znanja u metodici glazbene kulture.
 5. Prenijeti stečena znanja i entuzijazam sviranja i pjevanja na djecu predškolske
  dobi.
Literatura:
 1. (2007.) Osnove glazbene teorije. Zadar: Sveučilište u Zadru., , Rončević, S., , .
 2. (2003.) Osnove glazbene teorije. Zagreb: Erudit., , Tomašić, Đ., , .
 3. (1990.) Zbornik pjesama i igara za djecu: priručnik muzičkog odgoja. Zagreb: Školska knjiga., , Manesteriotti, V., , .
 4. (2012). Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, , Dobrota, S., , .
 5. (2016). Razvojni integrirani kurikulum u umjetničkim područjima, Split: Filozofski fakultet, , Sučić, G., , .
Preporučena literatura:
 1. (2007.) Osnove teorije glazbe. Zagreb: Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara., , Petrović, T., , .
 2. (1996.) Muzički sustav. Zagreb: vlastita naklada Feliks Spiller., , Spiller, F., , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Glazbeni praktikum 1
Položen : Osnove glazbene kulture
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: