MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe: Prevođenje

Jezične vježbe: Prevođenje

Šifra: 240945
ECTS: 2.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Upoznavanje sa specifičnostima različitih vrsta tekstova na odabranom korpusu u kontekstu prevođenja (4 V)
2. Osnovne tehnike prevođenja uz korištenje kontrastivnih metoda (2 V)
3. Prevođenje uz korištenje referentne literature i interneta (2 V)
4. Prevođenje tematskih tekstova iz područja kulture i društva (6 V)
5. Prevođenje tematskih tekstova iz područja politike (6 V)
6. Prevođenje tematskih tekstova iz područja različitih znanosti (6 V)
7. Vježbe usmenog prevođenja (4 V)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno i pasivno koristiti vokabular različitih tekstovnih vrsta i aktualnih tema na njemačkom jeziku.
 2. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno i pasivno koristiti gramatičke strukture njemačkog jezika.
 3. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći prevoditi pismeno i usmeno različite vrste tekstova, vodeći računa o terminološkim i socio-kulturnim razlikama.
 4. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći poznavati problematiku prevođenja određenih vrsta tekstova te obrazložiti vlastite prevoditeljske odluke pri prevođenju.
 5. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći objasniti osobitosti prevođenja uporabnih tekstova.
Literatura:
 1. Hrvatski enciklopedijski rječnik, , Anić et. al., Novi liber, Zagreb, 2003.
 2. Duden: Deutsches Universalwörterbuch, , Dudenredaktion, Duden, Mannheim, .
 3. Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, , Hansen-Kokoruš, Renate i dr., Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.
 4. Duden, Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle: Richtiges und gutes Deutsch, Band 9, 8., vollständig überarbeitete Auflage, , Dudenredaktion, Dudenverlag, Berlin, 2019.
Preporučena literatura:
 1. Wahrig Fehlerfreies und gutes Deutsch, , Razni autori, Bertelsmann Lexikon Institut, 2003.
 2. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, , Hall/Schreiner, Verlag für Deutsch, 2001.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: