MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe: Pismena komunikacija

Jezične vježbe: Pismena komunikacija

Šifra: 228929
ECTS: 2.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Izvođači: lekt. Iva Grubišić Ćurić - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Težište rada leži na uvježbavanju pismenog izražavanja i proširenju znanja (leksičkog i gramatičkog) nužnog za nesmetanu pismenu komunikaciju:
1. Pregled oblika formalne i neformalne korespondencije (2 V)
2. Definiranje i analiza različitih stilova, te njihova funkcionalna diferencijacija (4 V)
3. Pregled strukturalnih normi pojedinih žanrova, te vježbe u odabranim žanrovim (igra riječi, stvaranje teksta u grupi, rad na odabranim vrstama tekstova i sl.) (6 V)
4. Vježbe produkcije različitih vrsta tekstova (sažetak, opis, esej) i razvijanje kreativnosti u pismenom izrazu (6 V)
5. Pisanje motivacijskog pisma, zamolbe i životopisa (6 V)
6. Vježbe produkcije različitih vrsta tekstova neformalne korespondencije od e-mailova do sms-ova (6 V)
Ishodi učenja:
  1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći odgovarajućim jezičnim stilom i registrom sastaviti sažeto argumentiran tekst o poznatim temama.
  2. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći logički izraziti svoje misli i predodžbe te na taj način recipijentu olakšati razumijevanje poruke.
  3. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađeni leksik.
  4. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenom izražavanju.
  5. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći složene teme jasno, sažeto i strukturirano pismeno izraziti.
  6. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći stečeno znanje primijeniti u kreiranju nastavne jedinice i aktivnosti usmjerenih ka razvijanju vještine pisanja u nastavi stranog jezika.
Literatura:
  1. Schreiben im Studium mit Erfolg, Ein Leitfaden, , Bünting, Karl-Dieter, Axel Bitterlich und Ulrike Pospiech, Cornelsen, Berlin, 2000.
  2. Von der Idee zum Text. Eine Einleitung zum wissenschftlichen Schreiben, , Esselborn-Krumbiegel, Helga, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2002.
Preporučena literatura:
  1. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, , Redaktion Langenscheidt, Langenscheidt, München und Wien, 2015.
  2. Schreiben im Alltag und Beruf, , Seiffert Christian, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2009.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: