MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u didaktiku književnosti

Uvod u didaktiku književnosti

Šifra: 228924
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mirela Müller
Izvođači: doc. dr. sc. Mirela Müller - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje s različitim aspektima didaktike književnosti s posebnim
naglaskom na književnost za djecu i mladež. Analizirat će se načini podučavanja
književnosti njemačkog govornog izraza, kao i mediji bliski području književnosti u
kontekstu nastave njemačkog kao stranog jezika.
Ishodi učenja:
 1. - kritički prosuđivati o književnim djelima u kontekstu nastave njemačkog jezika
  kao stranog jezika
 2. - primjenjivati metode didaktike književnosti
 3. - raspravljati o specifičnostima pojedinih djela i njihove didaktičke primjenjivosti
 4. - objasniti značaj pojedinih književnih djela za djecu i mladež iz didaktičke
  perspektive
Literatura:
 1. Literaturdidaktik, , Leubner, M; Saupe/Matthias, R., Berlin: Akademie Verlag, 2011.
 2. Die Literatur der Literaturdidaktik, , Schulz-Pernice, F., Stuttgart: Metzler, 2019.
 3. : Erzählende Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht (Textvorschläge-Didaktik-Methodik),, , Spinner, Kaspar H./Standke, Jan, Paderborn: UTB GmbH., 2016.
Preporučena literatura:
 1. Literaturdidaktik. Eine Einführung, , Ehlers, Svantje, Phillip Reclam jun.: Stuttgart, 2016.
 2. Literaturdidaktik Deutsch: Eine Einführung, , Dawidowski, Christian, Paderborn: Schöningh, 2016.
 3. Deutsch-Didaktik. Leitfaden für die Sekundarstufe I und II, , Kämper-van den Boogaart, Berlin: Cornelsen, .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: