MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest njemačkog filma

Povijest njemačkog filma

Šifra: 228926
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Erstić
Izvođači: prof. dr. sc. Marijana Erstić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje s epohama njemačkog filma. Uz povijesti i analizu filma, tematizirati će se i analizirati pojedinačne filmske radove kao primjere.
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći:
  - kritički prosuđivati o povijesti filma njemačkog govornog područja, a u kontekstu društveno-povijesnih, političkih i kulturoloških zbivanja 20. stoljeća
  - objasniti elemente pojedinih filmskih epoha i svrstati ih u kontekst povijesti filma njemačkog jezičnog izraza
  - kompetentno raspravljati o obilježjima filmskog stvaralaštva odabranih autora
  - kritički prosuđivati o umjetničkoj i filmskoj vrijednosti odabranih filmskih djela
  - raspravljati o
 2. - objasniti elemente pojedinih filmskih epoha i svrstati ih u kontekst povijesti filma njemačkog jezičnog izraza
 3. - kompetentno raspravljati o obilježjima filmskog stvaralaštva odabranih autora
 4. - kritički prosuđivati o umjetničkoj i filmskoj vrijednosti odabranih filmskih djela
 5. - raspravljati o specifičnostima nastanka pojedinih filmskih djela
 6. - objasniti značajke osnovnih filmskih teorija (Gilles Deleuze)
Literatura:
 1. Geschichte des deutschen Films, Povijest njemačkog filma., Jacobsen, Wolfgang/Kaes, Anton, Metzler, 2004.
Preporučena literatura:
 1. Kino I. Das Bewegungs-Bild, Povijest i filozofija filma filma., Deleuze, Gilles, Suhrkamp, 1997.
 2. Kino II. Das Zeit-Bild, Povijest i filozofija filma., Deleuze, Gilles, Suhrkamp, 1997.
 3. Paragone 1900. Studien zum Futurismus, Analiza filma "Metropolis" Fritza Langa., Erstić, Marijana, Universi - Universitätsverlag Siegen, 2018.
 4. Ein Jahrhundert der Verunsicherung. Medienkomparatistische Analysen, Analize Filmova Michaela Hanekea i Rainera Wernera Fassbindera., Erstić, Marijana, Universi - Universitätsverlag Siegen, 2017.
 5. Einführung in die Filmanalyse. Teil I. Die Zeichen des Films, Uvod u analizu filma., Kühnel, Jürgen, Universi - Universitätsverlag Siegen, 2004.
 6. Einführung in die Filmanalyse. Teil II. Dramaturgie des Spiefilms, Uvod u analizu filma., Kühnel, Jürgen, Universi - Universitätsverlag Siegen, 2004.
 7. Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der Neuen Medien (Mit einer Einführung in Multimedia), Uvod u film., Monaco, James, Rowohlt, 2009.
 8. Navigationen - Zeitschrift für Medien-und Kulturwissenschaften. Tema: Pasolini-Haneke. Filmische Ordnungen von Gewalt. 14 (2014), 1, Analize filmova Michaela Hanekea i Piera Paola Pasolinija., Erstić, Marijana / Natlacen, Christina (ur.), Universi - Universitätsverlag Siegen, 2014.
1. semestar
DIPL Izborni predmeti- Njemački jezik i književnost 1. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: