MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatsko-talijanska komparativna književnost

Šifra: 67847
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikica Mihaljević
Izvođači: prof. dr. sc. Nikica Mihaljević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima vezanim uz studij komparatistike (ciljevima, područjem istraživanja, itd.) i s rezultatima istraživanja uzajamnih dodira i utjecaja između talijanskih i hrvatskih autora od 14. do 20. stoljeća, razumijevanje svrhe komparativnog istraživanja te osposobljavanje za provedbu samostalnog komparativnog istraživanja.

Nakon upoznavanja s temeljnim pojmovima vezanim uz studij komparatistike (ciljevima, podrucjem istraživanja, dosadašnjim dosezima, itd.), glavni dio kolegija bavi se istraživanjem uzajamnih dodira i utjecaja između talijanskih i hrvatskih autora od 14. do 20. stoljeća. Tijekom nastave osvrće se na talijanske autore koji su ostavili veći trag u djelu hrvatskih književnika, kao što su D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, J. Sannazzaro, T. Tasso, N. Tommaseo, A. Manzoni i drugi. Paralelno s analizom talijanskih tekstova proučavaju se i poetike i tekstovi hrvatskih autora koji se mogu izdvojiti po određenim formalnim, stilskim ili sadržajnim sličnostima kao i intertekstualnim vezama s tekstovima talijanskih autora, primjerice Dž. Držić, Š. Menčetić, D. Ranjina, H. Lucić, P. Zoranić, A. T. Pavičić, M. Držić, M. Kažotić, F. Galović, U. Donadini, K. Š. Gjalski, R. Marinković, itd. Tijekom seminara obrađuju se međusobna prožimanja hrvatskih i talijanskih pisaca 20. i 21. stoljeća.
Ishodi učenja:
 1. usvojiti relevantna znanja o komparatistici i komparatističkom istraživanju;
 2. biti u stanju samostalno postaviti zadatak komparativnog istraživanja;
 3. biti u stanju provesti i vrjednovati komparativno istraživanje.
Literatura:
 1. O književnim i kazališnim dodirima hrvatsko-talijanskim, , Čale, F, Dubrovnik: Matica hrvatska, 1968.
 2. Petrarca i petrarkizam, , Čale, F, Zagreb: Školska knjiga, 1971.
 3. Dante i slavenski svijet, , Čale, F. (prir.), Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1984.
 4. "Letteratura comparata", , Gnisci, A. (prir.), Milano: Bruno Mondadori, 2002.
 5. Komparatističke i romanističke teme, , Tomasović, M, Split: Književni krug, 1993.
 6. Hrvatsko-talijanski književni odnosi, Zbornik I, II, III i IV., , Zorić, M, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1994.
 7. Dalle due sponde, contributi sulle relazioni letterarie italo-croate, , Zorić, M, Roma: Il Calamo, 1999.
 8. La luna nell'acqua. La metamorfosi nel racconto fantastico tra Italia e Croazia, , Mihaljević, N., Macerata: EUM, 2012.
 9. Književni dodiri hrvatsko-talijanski, , Zorić, M, Split: Književni krug, 1992.
 10. O hrvatskoj književnosti i romanskoj tradiciji, , Tomasović, M, Zagreb: Mladost, 1978.
 11. The Centre Cannot Hold. Quattro scrittrici migranti interpretno i malanni moderni, , Mihaljević N. - Carić S, Split: Filozofski fakultet u Splitu, 2018.
 12. Gli atteggiamenti filogini? Le straordinarie raffigurazioni dei personaggi femminili nelle commedie di Marin Držić. U: Arriaga Florez, M., Del Mastro, D. Clavijo Martin, M., Moreno Lago, E. M. (ur.). Debating the Querelle des femmes., , Mihaljević N, Szczecin: Volumina.pl, 2018.
 13. Kroatističke rasprave. (priredio S. Prosperov Novak), , Torbarina, J, Zagreb: Matica hrvatska, 1997.
3. semestar
Talijanistika 3. zimski sem. (nastavnički smjer) - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Talijanistika 3. zimski sem. (prevoditeljski smjer) - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Nikica Mihaljević:

  Termin konzultacija: po dogovoru, uz prethodnu najavu epoštom.

  Kabinet: 209 A

  Lokacija: