MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Glotodidaktika

Šifra: 67840
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja i seminari (Poljička cesta 35)
- 15 sati predavanja i 15 sati seminara
- ljetni semestar
- 15 tjedana ravnomjerno raspoređeno
- literatura, predavanja i seminari te ispit na talijanskom jeziku

Kompetencije koje se stječu:

Kroz odslušani kolegij student stječe saznanja i razumijevanje relevantnih spoznaja na kojima se zasniva glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost. Kolegij omogućava uvid u pristupe, metode i tehnike poučavanja stranog jezika te zakone i osobitosti učenja stranoga jezika, čime se priprema za kolegij Metodika nastave talijanskog jezika u I. semestru II. godine diplomskog studija, kao i za školsku praksu.

Oblici provođenja nastave:

Predavanje (izlaganje, ppt prezentacija), izlaganje seminarskih radova (ppt prezentacija), diskusija, konzultacije. Tijekom provođenja nastave potiče se sudjelovanje studenata kroz različite zadatke i aktivnosti. Nakon uspješno prezentiranog seminarskog uratka student pristupa pismenom ispitu.

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Kontinuirano praćenje razumijevanja nastavnog gradiva tijekom nastave. Ocjenjuju se aktivnost i sudjelovanje u diskusiji tijekom seminarskih sesija te izloženi seminarski rad koji se izrađuje samostalno ili u paru. Seminari tematski prate predavanja. Ukoliko se seminar sastoji od teorijskog prikaza onda se bazira na daljnjoj razradi navedenih nastavnih jedinica od strane studenta prema preporučenoj literaturi, koju ukoliko je potrebno nastavnik osigurava studentu. Seminarski rad može se sastojati od provedbe manjeg ispitivanja potpomognutog relevantnom teorijskom pozadinom koja omogućava i olakšava analizu dobivenih rezultata.
U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost i sudjelovanje u diskusiji tijekom seminarskih sesija, ocjena iz seminarskog rada koji se izrađuje samostalno ili po potrebi u paru te ocjena iz završnog pismenog ispita. Ocjena se formira na temelju sljedećih komponenti: aktivnost na nastavi 15%, seminarski rad 15% te uspjeh na pismenom ispitu (ili kolokvijima) 70%.
Ispit je pismeni i postoji mogućnost polaganja ispita kroz kolokvije.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Balboni, P. (1999). Dizionario di glottodidattica. Perugia: Guerra Edizioni, , , .
 2. , De Marco, A. (a cura di) (2000) . Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera. Roma: Carocci, , , .
 3. , Freddi, G. (1994). Glottodidattica - Fondamenti, metodi e tecniche. Torino: UTET, , , .
 4. , Diadori, P.A. (2001). Insegnare italiano a stranieri. Firenze: Le Monnier, , , .
 5. , Dolci, R. & Celentin, P. (a cura di) (2000). La formazione di base del docente. Roma: Bonacci, , , .
 6. , Balboni, P.E. (1994). Didattica dell'italiano a stranieri. Roma: Bonacci, , , .
 7. , Bornetto, S. (1998). C'era una volta il metodo ? Tendenze attuali nella didattica delle lingue straniere. Roma: Carocci, , , .
Preporučena literatura:
 1. , Benucci, A. (a cura di) (2008). Contenuti, metodi e approcci per insegnare italiano a stranieri. Perugia: Guerra Edizioni, , , .
 2. , Balboni, P.E. (2002). Le sfide di Babele. Torino: UTET, , , .
 3. , Mezzadri, M. (2004). Il Quadro comune europeo a disposizione della classe. Un percorso verso l'eccellenza. Perugia: Guerra Edizioni, , , .
 4. , Di Raimondo Giani, G. (1991). Introduzione alla didattica dell'italiano. Roma: Armando, , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: