MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kritika prevođenja

Šifra: 117783
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Rogošić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni cilj je upoznavanje studenata sa pojmom kakvoće prijevoda i s razlikama u vrednovanju prijevoda unutar akademskih institucija i profesionalnih krugova. Student se upozna i sa širim okvirom teorije i kritike prevođenja te mu je tako omogućeno usvajanje kritičkih kompetencija komparativne i vrijednosne analize vlastitih i tuđih prijevoda.
Literatura:
  1. Osimo, B.: Storia della traduzione: riflessioni sul linguaggio traduttivo dall'antichita ai contemporanei
3. semestar
Talijanistika 3. zimski sem. (prevoditeljski smjer) - Redovni studij - Talijanistika (prevoditeljski smjer)
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Andrea Rogošić:

    Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

    Lokacija: