MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Talijanski roman u razdoblju postmodernizma

Šifra: 67851
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U predavanjima se iznose različiti pokušaji definiranja postmoderne i postmodernizma (kao povijesne epohe, filozofskog razmišljanja, umjetničke poetike u različitim umjetnostima) u kritičkoj literaturi o postmodernizmu (J.F. Lyotard, M. Foucault, G. Vattimo, F. Jameson, B. McHale, L. Hutcheon, D. Lodge, U. Eco). Analiziraju se glavni aspekti poetike postmodernizma u književnosti i njihova prisutnost u romanima 80-ih i 90-ih godina u Italiji (intertekstualnost, autoreferencijalnost, metatekstualnost, historiografska metafikcija). Tijekom seminara analiziraju se romani Itala Calvina, U. Eca, A. Tabucchija, A. Baricca.
Ishodi učenja:
 1. Usvajanje terminologije vezane uz promišljanje postmoderne u različitim područjima (filozofija, književna teorija i kritika, arhitektura)
 2. Detaljno poznavanje elemenata postmoderne poetike u književnoj teoriji i sposobnost razlikovanja poetike modernizma i postmodernizma u književnosti na teorijskoj razini.
 3. Detaljno poznavanje biografije, književnih opusa i relevantne teorijske bibliografije iz područja književne teorije/naratologije i semiologije najvažnijih talijanskih postmodernih književnika (U. Eco, I. Calvino, A. Tabucchi, A. Baricco).
 4. Sposobnost uočavanja i analize pojedinih elemenata poetike postmodernizma u izabranim romanima talijanskih autora (U. Eco, A. Tabucchi, I. Calvino, A. Baricco)
 5. Razvijanje usmenih jezičnih kompetencija i komunikacijskih vještina kroz diskusije na seminarima.
 6. Proširenje talijanskog vokabulara čitanjem romana na talijanskom jeziku.
 7. Razvijanje pismenih jezičnih kompetencija i komunikacijskih vještina kroz pisanje seminarskih radova.
 8. Razvijanje prezentacijskih vještina kroz izlaganje seminarskih radova uz powerpoint prezentacije.
Literatura:
 1. "Raccontare il postmoderno", , Ceserani, Remo, Bollati Boringhieri, Torino, 1997.
 2. "Come leggere il Nome della rosa", , Pischedda, B., Mursia, Milano, 1994.
 3. "Il dibattito sul postmoderno in Italia: in bilico tra dialettica e ambiguita'", (izabrana poglavlja, str. 29-49,97-118), Jansen, Monica, Cessati, 2020.
 4. "Se una notte d'inverno un viaggiatore", , Calvino, Italo, (bilo koje izdanje), 1979.
 5. "Il nome della rosa", , Eco, Umberto, (bilo koje izdanje tiskano od 1984. koje uključuje "Postille" ), 1980.
 6. "Notturno indiano", , Tabucchi, Antonio, Sellerio editore, 1984.
 7. Il rovescio del doppio non e' mai uno: Il teorema di Tabucchi e la mise an abyme a rovescio nel "Notturno indiano", u: "Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana", , Perusko, Tatjana, FF Press, 2008.
 8. "Doppio, altro e diverso in Nottturno indiano", u: "Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana" (ur. Čale, M., Iovinelli A., Peruško, T. Roić, S.), , Raspudić, Nino, FF Press, Zagreb, 2008.
 9. "Italo Calvino", (izabrana poglavlja), Scarpa, D., Mondadori, 1999.
Preporučena literatura:
 1. "Demiurg nad tuđim djelom", , Čale, Morana, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1993.
 2. "Roman u zrcalu", , Perusko, Tatjana, Naklada MD, Zagreb, 2000.
 3. Provizorij sadašnjice: obrisi postmoderne. Povijesna poetika romana., , Žmegač, Viktor, GZH, Zagreb, 1987.
 4. A poetics of postmodernism: history, theory, fiction., (Izabrana poglavlja), Hutcheon, L., Routledge, London, 2000.
 5. "Slaba misao, jaki pisci", , Raspudic, Nino, Naklada Jurcic, 2006.
3. semestar
Talijanistika 3. zimski sem. (prevoditeljski smjer) - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin:

  U ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. konzultacije će se održavati ponedjeljkom od 15:00-15:45 i četvrtkom od 9:30-10:30 te nakon seminara ponedjeljkom prema dogovoru. 

  Lokacija: