MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi I

Šifra: 175309
ECTS: 4.0
Nositelji: v. lekt. Renata Hace Citra
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je razviti kod studenata solidne usmene i pismene jezične kompetencije na različitim jezičnim razinama i u različitim registrima; osposobiti studente za razumijevanje, uporabu i prevođenje frazeoloških struktura. Osvještavanje podudarnosti i razlika između talijanskog i hrvatskog jezika kako u jednostavnim tako i u složenim strukturama. Studenti će analizirajući i prevodeći tekstove ovladati mehanizmima i postupcima procesa prevođenja te usvojiti nova znanja o talijanskoj kulturi i civilizaciji i aktualnim društvenim zbivanjima.
Ishodi učenja:
 1. objasniti i komentirati morfološko-sintaktičke strukture talijanskog jezika uz komparativnu i kontrastivnu analizu između hrvatskog i talijanskog jezika,
 2. procijeniti i usporediti saznanja iz uporabe i stilistike vremena i načina u talijanskom jeziku s onima u hrvatskome,
 3. pokazati i primijeniti vještine pismenog i usmenog komuniciranja na talijanskom jeziku.
 4. prepoznati i primijeniti različite strategije i tehnike u podučavanju
  jezika i prevođenju
 5. služiti se normativnim priručnicima potrebnima za rad u struci.
 6. analizirati materijale i građu za potrebe nastavnog procesa i prevođenja
Literatura:
 1. Lalingua italiana per stranieri. Corso superiore,, , Katerin K., Perugia: Edizioni Guerra., 1975.
 2. Grammatica italiana di base, , Trifone P. i Palermo M., Bologna, Zanichelli, 2000.
 3. Priručnik za viši stupanj, , Jernej J., Zagreb, Školska knjiga., 1999.
 4. La grammatica della lingua italiana, , Sensini M., Milano. Mondadori., 1997.
 5. Grammatica italiana, , Serianni L., Torino, UTET., 1989.
 6. . Grande grammatica italiana di consultazione, Volumi I, II e III, , Renzi L., Salvi G. , Cardinaletti A., Bologna, Il Mulino., 2001.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija: