MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Semantika (izborni)

Šifra: 76763
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević
doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Skup osnovnih znanja iz semantike s posebnim naglaskom na studij talijanskog jezika. Temeljni semantički pojmovi. Problemi i zadaci semantike. Vrste značenja. Semantika riječi. Organizacija riječi. Semantička polja. Hiponimi i hiperonimi. Polisemija. Sinonimija. Homonimija. Antonimi. Komplementarnost. Inverzija. Paradigmatski i sintagmatski odnosi. Semantička sfera. Hijerarhija. Komponencijalna analiza. Semantika rečenice. Semantika teksta.
Literatura:
  1. Berruto, G. (1983). La semantica. Bologna: Zanichelli.
    De Mauro, T. (1989). Introduzione alla semantica. Roma-Bari: Laterza.
    Lyons, J. (1981). La semantica. Bari: Laterza.
Preporučena literatura:
  1. Poggi, I. (1989). La grammatica del significato. Bologna: Il Mulino.
    Chierchia, G. (1997). Semantica. Bologna: Il Mulino.
3. semestar
Talijanistika 3. zimski sem. (nastavnički smjer) - Redovni studij - Talijanistika (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: