MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodika nastave talijanskog jezika

Šifra: 67848
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja i seminari (Poljička cesta 35)
- 15 sati predavanja i 30 sati seminara
- zimski semestar
- 15 tjedana ravnomjerno raspoređeno: sat predavanja i dva sata seminara
- literatura, predavanja i seminari te ispit na talijanskom jeziku

Kompetencije koje se stječu:

Kroz metodiku nastave talijanskog jezika studenti se suočavaju s teorijskim postavkama te stječu u vid u prirodu nastavnog procesa talijanskog kao stranog jezika u različitim obrazovnim ustanovama s ciljem primjene saznanja iz metodike i znanja jezika u praksi. Cilj je da se studenti upoznaju sa znanstvenim teorijama, metodologijama i pristupima potrebnim za poučavanje talijanskog kao stranog jezika. Nakon odslušanog kolegija studenti će biti osposobljeni za definiranje i razumijevanje temeljnih pojmova didaktike talijanskog kao stranog jezika te za primjenu istih u različitim školskim okruženjima i na različitim razinama.

Oblici provođenja nastave:

Predavanje (izlaganje, ppt prezentacija), izlaganje seminarskih radova (ppt prezentacija), diskusija, konzultacije. Tijekom provođenja nastave potiče se sudjelovanje studenata kroz različite zadatke i aktivnosti. Nakon uspješno prezentiranog seminarskog uratka student pristupa pismenom ispitu.

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Kontinuirano praćenje razumijevanja nastavnog gradiva tijekom nastave. Ocjenjuju se aktivnost i sudjelovanje u diskusiji tijekom seminarskih sesija te izloženi seminarski rad koji se izrađuje samostalno ili u paru. Seminari tematski prate predavanja. Ukoliko se seminar sastoji od teorijskog prikaza onda se bazira na daljnjoj razradi navedenih nastavnih jedinica od strane studenta prema preporučenoj literaturi, koju ukoliko je potrebno nastavnik osigurava studentu. Seminarski rad može se sastojati od provedbe manjeg ispitivanja potpomognutog relevantnom teorijskom pozadinom koja omogućava i olakšava analizu dobivenih rezultata.
U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost i sudjelovanje u diskusiji tijekom seminarskih sesija, ocjena iz seminarskog rada koji se izrađuje samostalno ili po potrebi u paru te ocjena iz završnog pismenog ispita. Ocjena se formira na temelju sljedećih komponenti: aktivnost na nastavi 15%, seminarski rad 15% te uspjeh na pismenom ispitu (ili kolokvijima) 70%.
Ispit je pismeni i postoji mogućnost polaganja ispita kroz kolokvije.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , - Diadori, P.A. (2001). Insegnare italiano a stranieri. Firenze: Le Monnier
  - Dolci, R. & Celentin, P. (a cura di) (2000). La formazione di base del docente. Roma: Bonacci
  - Balboni, P.E. (1994). Didattica dell'italiano a stranieri. Roma: Bonacci
  - Di Raimondo Giani, G. (1991). Introduzione alla didattica dell'italiano. Roma: Armando
  - Bornetto, S. (1998). C'era una volta il metodo ? Tendenze attuali nella didattica delle lingue straniere. Roma: Carocci, , , .
Preporučena literatura:
 1. , - Benucci, A. (a cura di) (2008). Contenuti, metodi e approcci per insegnare italiano a stranieri. Perugia: Guerra Edizioni
  - Balboni, P.E. (2002). Le sfide di Babele. Torino: UTET
  - Balboni, P. (1999). Dizionario di glottodidattica. Perugia: Guerra Edizioni
  - De Marco, A. (a cura di) (2000) . Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera. Roma: Carocci
  - Freddi, G. (1994). Glottodidattica ? Fondamenti, metodi e tecniche. Torino: UTET
  - Mezzadri, M. (2004). Il Quadro comune europeo a disposizione della classe. Un percorso verso l'eccellenza. Perugia: Guerra Edizioni
  - Re, S. (1994). Scuola- Lingue straniere ? Glottodidattica. Riflessioni sull'insegnamento della lingua straniera. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane
  - Cattana, A. & Nesci, M.T. (2004). Analizzare e correggere gli errori. Perugia: Guerra Edizioni
  - časopis In.It, quadrimestrale, Perugia: Guerra; www.initonline.it, , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: