MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Semantika

Šifra: 67850
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević
Izvođači: doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Skup osnovnih znanja iz semantike s posebnim naglaskom na studij talijanskog jezika. Temeljni semantički pojmovi. Problemi i zadaci semantike. Vrste značenja. Semantika riječi. Organizacija riječi. Semantička polja. Hiponimi i hiperonimi. Polisemija. Sinonimija. Homonimija. Antonimi. Komplementarnost. Inverzija. Paradigmatski i sintagmatski odnosi. Semantička sfera. Hijerarhija. Komponencijalna analiza. Semantika rečenice. Semantika teksta.
Ishodi učenja:
 1. identificiranje jedinica semantičke analize
 2. analiziranje i kategoriziranje jedinica značenja
 3. prepoznavanje transfera značenja
 4. identificiranje hijerarhije značenja
 5. opisivanje odnosa sintakse i semantike
Literatura:
 1. , Berruto, G. (1983). La semantica. Bologna: Zanichelli.
  De Mauro, T. (1989). Introduzione alla semantica. Roma-Bari: Laterza.
  Lyons, J. (1981). La semantica. Bari: Laterza., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Poggi, I. (1989). La grammatica del significato. Bologna: Il Mulino.
  Chierchia, G. (1997). Semantica. Bologna: Il Mulino, , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija: