MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Praktikum i školska praksa

Praktikum i školska praksa

Šifra: 241734
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: