MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Suvremeni talijanski jezik

Šifra: 87910
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Magdalena Nigoević
Izvođači: prof. dr. sc. Magdalena Nigoević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Prikazat će se osnovne morfološke, leksičke i sintaktičke karakteristike suvremenog talijanskog jezika koji se udaljio od jezika književne tradicije kakav je talijanski nekada bio. Osamdesetih godina prošlog stoljeća u lingvističkim radovima počinje se govoriti o talijanskom jeziku kojeg lingvisti nazivaju "italiano dell'uso medio", a potom i "neostandard".
Razmatrat će se odlike suvremenog talijanskog jezika (italiano scritto, parlato e trasmesso) kao i nove jezične konstrukcije koje se rađaju i ustaljuju u jeziku mass-medija, ali i u govornom talijanskom jeziku te postupno prelaze u jezičnu normu.
Literatura:
 1. D'Achille, Paolo: L'italiano contemporaneo
 2. Renzi, Lorenzo: Come cambia la lingua. L'italiano in movimento
 3. pp. 37-92, pp. 237-277
 4. Coveri, Lorenzo; Benucci, Antonella; Diadori, Pierangela: La varieta' dell'italiano. Manuale di sociolinguistica italiana.
Preporučena literatura:
 1. Berruto, Gaetano: Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo
 2. Cortelazzo, Manlio: Italiano d'oggi
 3. De Mauro, Tulio: Lessico di frequenza dell'italiano parlato (LIP)
 4. Lorenzetti, Luca: L'italiano contemporaneo
 5. Serianni, Luca: Italiani scritti
 6. Simone, Raffaelle: Fondamenti di linguistica
 7. Trifone, Pietro: Storia linguistica dell'Italia disunita
1. semestar
Talijanistika 1. zimski sem. (nastavnički smjer) - Redovni studij - Talijanistika (nastavnički smjer)
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (nastavnički smjer)
Talijanistika 1. zimski sem prevoditeljski - Redovni studij - Talijanistika (prevoditeljski smjer)
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (prevoditeljski smjer)
Termini konzultacija: