MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

O djelatniku

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević

Zvanje: redoviti profesor

Konzultacije:

po prethodnom dogovoru

Telefon:
021545564
Zavod/služba:
Odsjek za talijanski jezik i književnost
Godina diplomiranja:
1991.
Godina magistriranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2010.
Na zavodu od:
2001.

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Područje znanstvenog interesa: talijanski suvremeni jezik, tekstualna lingvistika, jezik medija, sociolingvistika, pragmatika, diskursni studiji i kontaktna lingvistika, s posebnim naglaskom na talijansko-hrvatske kontrastivne studije.

U razdoblju 2018.-2022. bila je predsjednica splitskog ogranka HDPL-a (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku), od 2022. članica je Nadzornog odbora HDPL-a. Jedna je od osnivačica udruge Dante Alighieri u Splitu i članica stručnih udruga: HFD-a (Hrvatsko filološko društvo), Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU) / The Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions, SLI-ja (Società di Linguistica Italiana), SILFI-ja (Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana) i AIPI-ja (Associazione Internazionale Professori di Italiano).

Izabrani projekti

Od 2020. do 2021. godine voditeljica je institucijskog projekta La rappresentazione dell'Amleto nel villaggio di Merduscia di Sotto ‒ Prijevod na istromletački dijalekt drame Ive Brešana Predstava 'Hamleta' u selu Mrduša Donja u koji su uključeni suradnici s dvaju hrvatskih i jednog austrijskog sveučilišta. Rezultat je projekta tiskanje prijevoda u okviru zbornika koji, osim paralelnih dijalektoloških tekstova drame, sadrži i druge znanstvene tekstove.  

U razdoblju od 2001. do 2003. godine nositeljica je znanstveno-istraživačkog projekta Monitoraggio e diffusione della lingua italiana e della sua cultura nell'area balcanica pri DIPRI-ju (Dipartimento di Ricerca Linguistica, Letteraria e Filologica) na Sveučilištu u Macerati, Italija.

 

Povijest zaposlenja

1991. do 2002.  – podučavala je talijanski i engleski jezik u osnovnim i srednjim školama te u školama stranih jezika u Splitu 

2002. do 2004. – zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu MZOŠ-a pod vodstvom prof. dr. sc. Lj. Šimunković Dalmacija od pada Serenissime do nacionalnog preporoda (0258002) pri Odsjeku za talijanski jezik i književnost Odjela humanističkih znanosti Sveučilišta u Splitu; iste godine započinje vanjsku suradnju s Umjetničkom akademijom u Splitu gdje i danas održava nastavu iz kolegija Talijanski jezik na Glazbenom odjelu.

2013. do 2016. – održavala je nastavu iz kolegija Talijanski jezik i na Glazbenom odjelu FPMOZ-a u Mostaru (Republika Bosna i Hercegovina). 

2004. do 2010. – asistentica i viša asistentica na Odsjeku za talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 

1. srpnja 2011. – docentica za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet Talijanski jezik na Odsjeku za talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 

2014. – izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika

16. rujna 2016. – znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto izvanredne profesorice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Odsjeku za talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 

2020. – izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika

16. prosinca 2021. – znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto redovite profesorice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Odsjeku za talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu