MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezik i društvo

Šifra: 117757
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Magdalena Nigoević
Izvođači: prof. dr. sc. Magdalena Nigoević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1) Jezične teorije u procesima normiranja jezika.
2) Jezik kao polisistem i sociokulturno determinirani varijeteti.
3) Jezik kao mogućnost izbora/odabira.
Jezik i identitet: osobni, društveni, nacionalni.
Jezik i rod: spol kao čimbenik jezičnog izbora/odabira. Nejednakost, različitost, dominacija. Feministička kritika jezika.
Jezik i dob: Životna dob kao čimbenik jezičnog izbora/odabira. Međugeneracijska komunikacija. Dječji govor, govor mladih itd.
Učtivi govor (politeness): Kulturološka dimenzija jezičnog odabira.
Diglosija: Pisani jezik i standard. Jezična ideologija i supremacija pisanog jezika u procesima jezičnog normiranja. Jezične politike.
Standard i dijalekt: društvena stratifikacija kao čimbenik jezičnog izbora/odabira.
Literatura:
  1. Simone, Raffaele: Fondamenti di linguistica
  2. Berruto, Gaetano: Prima lezione di sociolinguistica
  3. Halwachs, Dieter W.: Sociolingvistika. U: Uvod u lingvistiku, Zrinjka Glovacki-Bernardi (ur.).
  4. Dardano, Maurizio: Manualetto di linguistica italiana
Preporučena literatura:
  1. Bazzanella, Carla: Linguistica e pragmatica del linguaggio
  2. Berruto, Gaetano: Fondamenti di sociolinguistica
  3. Coulmas, Florian: Sociolinguistics. The Study of Speaker's Choices.
  4. Lakoff, George: Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind.
  5. Duranti, Alessandro: Antroplogia del linguaggio
  6. Graffi, Giorgio; Scalise, Sergio: Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost
Termini konzultacija: