MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Teorije komunikacijskih procesa

Šifra: 147642
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Magdalena Nigoević
Izvođači: prof. dr. sc. Magdalena Nigoević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni pojmovi komunikacije. Priroda komunikacije. Teorije, modeli, strategije. Verbalna i neverbalna komunikacija. Strukture i funkcije različitih oblika komunikacije: javna i institucionalizirana komunikacija, vizualna komunikacija, komunikacija u sredstvima javnog informiranja (novine, radio, televizija), komunikacija u elektronskim i telekomunikacijskim medijima. Kulturološka obilježja komunikacijskih procesa.
Literatura:
 1. .
 2. Sobrero, Alberto (a cura di): Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi
 3. Ortoleva, Peppino: Mass media. Dalla radio alla rete
Preporučena literatura:
 1. Antonelli, Giuseppe: L'italiano nella societa' della comunicazione
 2. Bazzanella, Carla: Linguistica e pragmatica del linguaggio
 3. Cavazza, Nicoletta: Comunicazione e persuasione
 4. Coveri, Lorenzo; Benucci, Antonella; Diadori, Pierangela: La varieta' dell'italiano. Manuale di sociolinguistica italiana.
 5. Mastronardi, Vincenzo: Le strategie della comunicazione umana
 6. ().. Roma: .
 7. Orletti, Franca (a cura di): Comunicare nella vita quotidiana
 8. Sartori, Carlo: Storie della comunicazione. Materiali per una riflessione globale
6. semestar
Talijanski jezik 6 - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost
Termini konzultacija: