MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Leksik u nastavi talijanskog jezika

Šifra: 87916
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje studenata s problematikom razumijevanja, usvajanja i podučavanja leksika i leksičke kompetencije koja se sa stajališta glotodidaktike smatra jednom od najkompleksnijih. Ilustracijom recentnih znanstvenih postignuća u analiziranju, vrednovanju i odabiru leksičke građe za potrebe nastavnih materijala, osvijestiti spoznaju o složenosti leksičke građe te o važnosti leksičke kompetencije u suvremenom načinu podučavanja stranog jezika. Na primjerima suvremene leksičke građe i niza leksičkih nijansi koje zahtijevaju istančanije poznavanje ne samoga jezika, nego i izvanjezičnih faktora, studente će se osposobiti za razvijanje leksičke kompetencije te kombiniranje različitih strategija i tehnika koje se odnose na podučavanja leksika, kao dobra priprema za rad u struci za koju se obrazuju.


OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
1) objasniti temeljne pojmove iz područja usvajanja i podučavanja leksika;
2) prepoznati i objasniti različite strategije i tehnike u podučavanju leksika;
3) razlikovati, klasificirati i uspoređivati jezične činjenice na leksičkoj razini;
4) služiti se normativnim priručnicima potrebnima za rad u struci;
5) analizirati nastavne materijale i leksičku građu za potrebe nastavnog procesa.

OBVEZE STUDENATA: Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu: 80% predavanja, 80% seminari. Izrada seminarskog rada, polaganje pismenog ispita. Mogućnost polaganja ispita putem kolokvija.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE: Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Ishodi učenja:
 1. objasniti temeljne pojmove iz područja usvajanja i podučavanja leksika
 2. prepoznati i objasniti različite strategije i tehnike u podučavanju leksika
 3. razlikovati, klasificirati i uspoređivati jezične činjenice na leksičkoj razini
 4. služiti se normativnim priručnicima potrebnima za rad u struci
 5. analizirati nastavne materijale i leksičku građu za potrebe nastavnog procesa.
Literatura:
 1. , 1) Corda, A.- Marello, C. (2004). Lessico. Insegnarlo e impararlo. Perugia: Guerra.
  2) Consiglio d'Europa (a cura di) (2002). Quadro europeo comune di riferimento per le lingue. Firenze: La Nuova Italia.
  3) Castoldi, M. - Salvi, U. (2003). Parole per ricordare. Dizionario della
  memoria collettiva. Bologna: Zanichelli.
  4) Costantini, L. - Montesi, A. - Tomassini, P. (2008). Per un pugno di corti. L'italiano attraverso i cortometraggi. Perugia: Guerra., , , .
 2. , OPIS OBAVEZNE LITERATURE: Predložena literatura ukazuje na temeljne smjernice u usvajanju i podučavanju leksika u suvremenoj glotodidaktičkoj praksi. Riječ je o sljedećim bibliografskim jedinicama:
  1) udžbenik koji donosi suvremeni prikaz kako u učenju tako i usvajanju i podučavanju leksika; 2) referentni europski okvir za učenje stranih jezika iz kojeg će se razmatrati samo dio koji se odnosi na leksik;
  3) specifičan rječnik talijanskog jezika koji obuhvaća kulturološki obojane riječi koje preslikavaju talijansku civilizaciju 20. stoljeća.
  4) udžbenik koji na uzorku suvremenog kratkometražnog filma razrađuje nastavnu jedinicu., , , .
Preporučena literatura:
 1. , 1) De Mauro, T. (1994). LIP - Lessico di frequenza dell'italiano parlato.
  Milano: Etas libri.
  2) De Mauro, T. (2005). La fabbrica delle parole. Torino: UTET.
  3) Lewis, M. (1993). The Lexical Approach. London: LTP.
  4) Bralić, S. (2008). Talijanske riječi uživo: svi ratovi svijeta u leksiku Zemlje koja se mijenja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Split. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet. Br. 1 (2008). Pp. 209?220.
  5) Bralić, S. (2011). Le parole fai da te: costruire e capire per via derivativa. XVIII Congresso Internazionale dell'A.I.P.I. (Associazione Internazionale di Professori d'Italiano). Oviedo (Španjolska), (2008).

  INTERNET:
  http://www.accademiadellacrusca.it/parole/
  http://www.treccani.it/vocabolario/

  TALIJANSKI ZA STRANCE:
  1) Aprile, G. (2011). Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche. Firenze - Roma: Alma.
  2) Bertoni, S. - Nocchi, S. (2011). Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico. Firenze - Roma: Alma., , , .
2. semestar
Talijanistika 2. ljetni sem. (nastavnički smjer) - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: