MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MOBILNOST OSOBLJA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima partnerima s kojima je potpisan ugovor za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta kao i na web stranicama Filozofskog fakulteta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Prije prijave za mobilnost, molimo pažljivo pročitajte: kriteriji FF za rangiranje prijava.

Za sva eventualna pitanja u odnosu na kriterije FFST, možete se obratiti Erasmus koordinatorici na Filozofskom fakultetu (ljubicic@ffst.hr)

Za sva ostala pitanja (tumačenje teksta Natječaja i popratnih dokumenata), možete se obratiti na erasmus@unist.hr 

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actionskoji uključuje

 

 


mobilnost osoblja: diseminacija rezultata

31.10.2023

Erasmus+ KA131- INTERNATIONAL OPENING- 2023

Sveučilište u Splitu raspisalo je novi Natječaj za odlaznu mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131- INTERNATIONAL OPENING-natječajna godina 2023

Sve mobilnosti u okviru programa Erasmus+, u natječajnoj godini 2023. mogu se ostvariti po objavi Odluke o odabiru kandidata zaključno do 31. srpnja 2025. godine, a u pravilu najranije 3 mjeseca od mjeseca podnošenja prijave za mobilnost (prijave zaprimljene u studenom mogu se realizirati u veljači itd.).

Natječaj je otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava ili do 30. travnja 2025. godine.

N.B. Tablica sporazuma nije konačna i bit će ažurirana nakon potpisivanja novih sporazuma.

Za tumačenje teksta Natječaja i natječajne dokumentacije kandidati se mogu obratiti na Sveučilište u Splitu, Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, odg osoba. Ana Marinović, stručna suradnica za akademsku mobilnost (e-mail: amarinovic@unist.hr)

Za tumačenje kriterija za rangiranje prijava, kandidati se mogu obratiti Erasmus koordinatorici Filozofskog fakulteta (Tamara Ljubičić, ljubicic@ffst.hr). Mole se svi kandidati da ispune obrazac FF i dodatnu dokumentaciju dostave putem poveznica unutar teksta

 

 

Popis obavijesti