MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MOBILNOST OSOBLJA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima partnerima s kojima je potpisan ugovor za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta kao i na web stranicama Filozofskog fakulteta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Prije prijave za mobilnost, molimo pažljivo pročitajte: kriteriji FF za rangiranje prijava.

Za sva eventualna pitanja u odnosu na kriterije FFST, možete se obratiti Erasmus koordinatorici na Filozofskom fakultetu (ljubicic@ffst.hr)

Za sva ostala pitanja (tumačenje teksta Natječaja i popratnih dokumenata), možete se obratiti na erasmus@unist.hr 

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actionskoji uključuje

 

 


mobilnost osoblja: diseminacija rezultata

31.03.2023

Erasmus+ Blended Intensive Programme za osoblje:_University of Novi Sad (29.5.-2.6.)

Univerzitet u Novom Sadu organizira 1. Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) pod nazivom Internationalisation as a Measure of Quality in Higher Education, Science and HE Services.  Ovaj BIP namijenjen je nastavnom i nenastavnom osoblju uključenom u procese internacionalizacije na matičnim ustanovama.

Virtualni dio održava se 25. i 26. svibnja, a fizički 29.5.-2.6.

Više informacija o programu na poveznici: https://www.uns.ac.rs/index.php/en/vesti-3/7991-ka131-eugloh-kombinovani-intenzivni-program

Mole se zainteresirani kandidati da se jave mailom na erasmus@unist.hr najkasnije do 14.4. kako bi Sveučilište u Splitu organizatorima poslalo  listu kandidata do traženog datuma. Nakon što organizatori potvrde sudjelovanje, stipendije za mobilnost osoblja mogu se dobiti prijavom na Natječaj: 

 https://www.unist.hr/me%C4%91unarodna-suradnja/me%C4%91unarodna-razmjena-i-natjecaji/natjecaji/mobilnost-sveucilisnih-djelatnika/natjecaj-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-u-natjecajnoj-godini-2021

N.B. Uzimajući u obzir odredbu natječaja od 2 mjeseca između prijave i mobilnosti, bit će potreban kratki mail odgovorne osobe sa sastavnice.

Popis obavijesti