MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MOBILNOST OSOBLJA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima partnerima s kojima je potpisan ugovor za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta kao i na web stranicama Filozofskog fakulteta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Prije prijave za mobilnost, molimo pažljivo pročitajte: kriteriji FF za rangiranje prijava.

Za sva eventualna pitanja u odnosu na kriterije FFST, možete se obratiti Erasmus koordinatorici na Filozofskom fakultetu (ljubicic@ffst.hr)

Za sva ostala pitanja (tumačenje teksta Natječaja i popratnih dokumenata), možete se obratiti na erasmus@unist.hr 

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actionskoji uključuje

 

 


mobilnost osoblja: diseminacija rezultata

07.12.2021

English / Spanish Courses for teaching and non teaching university staff  in Barcelona

SpainBcn-Programs in Barcelona are pleased to announce new dates for the Staff Training Week Mobility English / Spanish Courses for teaching and non teaching university staff  in Barcelona.

ENGLISH
2021 December  13 - 17
2022 January 10-14, 24-28. 31-February 4 /February 14-18 / March 7 -11, 22-25 / April 4-8, 18-22 / May 9-13, 23-27 /June 13-17, 20-24

 

SPANISH
2021 December  13 - 17
2022 January 17-21 /  February 21-25 / March 14-18  / April 4-8, 18-22 / May 16-20 / June 6-10, 20-24
 

Participants will have the opportunity to work with their grammar as well as their oral skills and increase their competence in English / Spanish.
Levels offered: A1,A2,B1,B2,C1.

Price: 350€. Includes language course, learning material and one extracurricular activity.

For further information, contact hola@spainbcn.com or visit SpainBcn.com.

Popis obavijesti