MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MOBILNOST OSOBLJA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima partnerima s kojima je potpisan ugovor za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta kao i na web stranicama Filozofskog fakulteta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Prije prijave za mobilnost, molimo pažljivo pročitajte: kriteriji FF za rangiranje prijava.

Za sva eventualna pitanja u odnosu na kriterije FFST, možete se obratiti Erasmus koordinatorici na Filozofskom fakultetu (ljubicic@ffst.hr)

Za sva ostala pitanja (tumačenje teksta Natječaja i popratnih dokumenata), možete se obratiti na erasmus@unist.hr 

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actionskoji uključuje

 

 


mobilnost osoblja: diseminacija rezultata

16.04.2024

Najava zatvaranja natječaja za mobilnost osoblja (natječajna godina 2023.)

Prema obavijesti Sveučilišta u Splitu, radi potpune apsorpcije sredstava, planira se zatvranje natječaj(a) za mobilnost osoblja (Natječajna godina 2023.) s 30. travnja 2024. Ova obavijest odnosi se na natječaje 

https://www.unist.hr/natjecaj-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-natjecajna-godina-2023-17851/17851

i

https://www.unist.hr/natjecaj-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-sea-eu-alijansa-natjecajna-godina-2023-17850/17850

 

Objava natječaja za mobilnost osoblja iz Natječajne godine 2024. očekuje se u lipnju, nakon objave rezultata Agencije za mobilnost i programe EU o visini dodijeljenih sredstava.

Popis obavijesti