MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MOBILNOST OSOBLJA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu podržava i potiče međunarodnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

U okviru projekata ERASMUS+ Sveučilište u Splitu dodjeljuje stipendije za mobilnost osoblja u svrhu

a) održavanja nastave na inozemnim sveučilištima partnerima s kojima je potpisan ugovor za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave

b) stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja ("job shadowing" ili strukturirani tečajevi, najčešće u trajanju od 5 dana).

Na Natječaje za mobilnost osoblja u sklopu programa Erasmus+  može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje zaposleno temeljem Ugovora o radu, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora o djelu. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti. Natječaji se objavljuju na web stranicama Sveučilišta kao i na web stranicama Filozofskog fakulteta. Pristigle kandidature rangiraju se prema kriterijima navedenim u Natječaju, te prema dodatnim kriterijima sastavnice.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Prije prijave za mobilnost, molimo pažljivo pročitajte: kriteriji FF za rangiranje prijava.

Za sva eventualna pitanja u odnosu na kriterije FFST, možete se obratiti Erasmus koordinatorici na Filozofskom fakultetu (ljubicic@ffst.hr)

Za sva ostala pitanja (tumačenje teksta Natječaja i popratnih dokumenata), možete se obratiti na erasmus@unist.hr 

Međunarodna mobilnost nastavnog osoblja financira se i u okviru programa CEEPUS

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se iz fonda Marie Skłodowska-Curie Actionskoji uključuje

 

 


mobilnost osoblja: diseminacija rezultata

27.02.2023

ERASMUS+: INTERNATIONAL OPENING NATJEČAJ ZA MOBILNOST OSOBLJA

Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj Erasmus+ International Opening.za mobilnost osoblja prema visokoškolskim ustanovama u tzv. trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Do 31. srpnja 2023. godine mogu se realizirati mobilnosti prema sljedećim državama i sveučilištima:  Albanija (University College Wisdom, Agricultural University of Tirana),  Argentina (National University La Matanza), BiH (Sveučilište u Sarajevu, Katoličko bogoslovni fakultet, International Burch University), Crna Gora (Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Kotor, Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet, Pomorski fakultet), Filipini (Maritime Academy of Asia and the Pacific), Izrael (Sapir College, The Zinman College of Physical education and Sport Sciences), Japan (National Institute of technology, Kumamoto College),  Južna Koreja (Hanyang University Business school),  Južnoafrička republika (University of Cape Town), Kina (Ningbo University), Moldavija (Trade co-operative University of Moldova), SAD (Ave Maria University)

Do 31. listopada 2023. godine mogu se realizirati mobilnosti prema sljedećim državama i sveučilištima: SAD (The Pennsylvania State University (PennState University, Ave Maria University), Kanada (University of Quebec in Trois-Rivières, Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland),  Brazil (University of Sao Paulo), Čile (Faculty of theology, Pontifical Catholic University of Chile),  Argentina (Universidad Nacional de La Matanza, UNLaM),  Australija (Macquarie University),  BIH (University of Sarajevo, International Burch University, University of Mostar), Crna Gora (University of Montenegro), Albanija (AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA – AUT) - Kosovo (International Business College Mitrovica (IBC-M), Azerbajdžan (ADA University, School of Business), Izrael (Sapir Academic College) , Jordan (Princess Sumaya University of Technology) , Rusija (The Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping), Japan (National Institute of Technology, Kumamoto College) - Malezija (Taylor’s University, Faculty of Social Sciences & Leisure Management, School of Hospitality, Tourism & Events), Indonezija (Dian Nuswantoro University, University of Technology Yogyakarta),  Katar (Qatar Police College) , Južna Afrika (University of Cape Town).

Tekst Natječaja, natječajna dokumentacija i upute dostupni su na poveznici

 

Popis obavijesti