MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Suvremena umjetnost

Šifra: 69499
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je slijedom predavanja i seminarskih zadataka studente upoznati s umjetničkom produkcijom druge polovice dvadesetog stoljeća, ali i s aktualnim stanjem unutar umjetničke i šire shvaćene kulturne proizvodnje. Navedena problematika odnosi se i na svjetsku i na hrvatsku umjetnost. Nadalje, cilj predmeta je upoznati studente sa relevantnom literaturom koja ponajbolje sistematizira i tumači navedeno razdoblje. Cilj je također studente uputiti na dopunsku literaturu neophodnu za razumijevanje pojedinih nastavnih jedinica i širenje znanja o njima. Poradi ostvarivanja neposrednog susreta s umjetničkom materijom i njena što boljeg upoznavanja cilj je predmeta ostvariti i oblik izvođenja nastave na terenu (muzejima, galerijama, javnom urbanom prostoru).
Ishodi učenja:
 1. Procijeniti i vrednovati sadržaje iz područja nastavnog predmeta sa stručnog i znanstvenog stajališta.
 2. Razviti sposobnost interpretacije i vrednovanja umjetničkih ostvarenja iz druge polovice dvadesetog stoljeća i danas.
 3. Prepoznati razlike i usklađenosti umjetnosti što se pojavljuje i razvija u nacionalnom kulturnom prostoru sa umjetnošću europskog i svjetskog konteksta.
 4. Koristiti znanstvenu i stručnu literaturu koja analizira i tumači umjetnost druge polovice dvadesetog stoljeća i danas.
Literatura:
 1. Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950, , Miško Šuvaković, Prometej, Novi Sad, 1999.
 2. After modern art, 1945-2000, , David Hopkins, Oxford University Press, Oxford, 2000.
 3. Relational Aesthetics, , Nicolas Bourriaud, Les presses du réel, Pariz, 2002.
 4. Bio-Art, From Genesis to Natural History of the Enigma, , Eduardo Kac, Imagery in the 21st Century (urednici: Oliver Grau, Thomas Veigl), MIT Press, Cambridge MA, 2011.
 5. Art in Europe 1990-2000, , Gianfranco Maraniello (ur.), Skira, Milano, 2002.
 6. Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.-1974, , Ljiljana Kolešnik (ur.), Muzej suvremene umjetnosti; Institut za povijest umjetnosti, Zagreb., 2012.
 7. Umjetnost konstruktivnog pristupa: EXAT '51 i Nove tendencije, , Jerko Denegri, Horetzky, Zagreb, 2000.
 8. Gorgona, katalog izložbe, , Nena Dimitrijević, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1977.
 9. Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina, katalog izložbe, , Marijan Susovski (ur.), Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb; Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1982.
 10. Nova umjetnička praksa 1966-1978., katalog izložbe, , Marijan Susovski (ur.), Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1978.
Preporučena literatura:
 1. Movements in art since 1945 new edition, , Edward Lucie-Smith, Thames & Hudson, London, 2001.
 2. Concepts of modern art, from fauvism to postmodernism, , Nikos Stangos (ur.), Thames & Hudson, London, 2001.
 3. Conceptual Art, , Tony Godfrey, Phaidon Press, London; New York, 2001.
 4. POP ART, , Lucy R. Lippard et al., Jugoslavija, Beograd, 1977.
 5. FLUXUS CODEX, , Jon Hendricks, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, 1995.
 6. Zero to Infinity: Arte Povera 1962-1972, , R. Flood, F. Morris et al., Walker art Center, Minneapolis; Tate Modern, London, 2001.
 7. Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti, katalog izložbe, , Zvonko Maković (ur.), Iva Radmila Janković (ur.), Numen (ur.), Dom hrvatskih likovnih umjetnosti, Zagreb, 2004.
 8. Hrvatska likovna kritika 50ih, Izabrani tekstovi, , Ljiljana Kolešnik (ur.), Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, .
 9. Gorgona: monografija, , Marija Gattin et al., Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2002.
 10. Grupa šestorice autora, katalog izložbe, , Janka Vukmir (ur.), SCCA, Zagreb, 1998.
 11. Između Istoka i Zapada: hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina, , Ljiljana Kolešnik, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006.
 12. Primary documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since the 1950s, , Laura Hoptman (ur.), Tomaž Pospiszyl (ur.), MIT Press, Cambridge MA, 2002.
 13. East Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe, , IRWIN (ed.), An Afterall Book, Central Saint Martin College of Art and Design, University of the Arts, London, 2006.
 14. Contemporary Art: World Currents, , Terry Smith, Laurence King Publishing, London, 2011.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Termini konzultacija: