MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove muzeologije i muzejske pedagogije

Šifra: 177544
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić
Izvođači: dr. sc. Anđelko Mihanović - Seminar

Jelena Jovanović - Predavanja
Vedrana Premuž Đipalo - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CIlj kolegija je tumačenje osnova muzeologije kao discipline usmjerene prikupljanju, očuvanju i komuniciranju kulturne baštine u svrhu primjene stečenih znanja u nastavnom procesu.
Sadržaj:
UVOD
- Uvod u muzeologiju s osnovama muzeološke teorije i prakse. Upoznavanje s pojmom baštine, heritologije, baštinskih ustanova
- muzej i muzeološka znanstvena disciplina Izvori muzeja u svijetu i u Hrvatskoj. Razvoj muzeološke znanstvene discipline. Muzeologija. Muzeografija
- sabiranje predmeta prošlosti: Poticaji sabiranja; Povijest
Ishodi učenja:
 1. osmisliti i provesti nove pristupe učenju i poučavanju odabranih nastavnih sadržaja likovne umjetnosti temeljene na muzeološkom pristupu;
 2. planirati i provesti muzejsko-edukacijske projekte u nastavi likovne umjetnosti;
 3. uz pomoć odabranih muzejskih postava objasniti i interpretirati društveno-povijesni kontekst umjetničkih djela i pojava u nastavi likovne umjetnosti
 4. osmisliti, pripremiti i izvesti edukativne radionice i vodstva temeljene na kontekstualiziranoj kulturnoj baštini unutar i izvan muzejskih postava
 5. koristiti suvremene metode prezentacije umjetničkih djela i pojava
 6. koristiti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku
Literatura:
 1. Uvod u muzeologiju, , Maroević, I., Zagreb, 1993.
 2. Marketing u muzejima ili o vrlini i kako je obznaniti, , Šola, T., Zagreb, 2002.
 3. Izvori muzeja u Hrvatskoj, , Vujić, Ž., Zagreb, 2007.
 4. Počeci zaštite spomenika i sabiranja umjetnina u Dalmaciji, Prilozi za povijest umjetnosti u Dalmaciji, 18, , Božić-Bužančić, D., Split, 1970.
 5. Osnove zaštite i izlaganja muzejskih zbirki, , Vinterhalter, J., Mzejski dokumentacijski centar, Zagreb, 1993.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: