MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: pročelnica

Konzultacije:

Konzultacije su moguće individualno i po dogovoru svakim radnim danom uz prethodnu najavu elektroničkom poštom na icapeta@ffst.hr

Telefon:
021545579

Nastava

Životopis

Ivana Čapeta Rakić rođena je u Splitu 27. listopada 1976. godine. Na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu stekla je akademski naziv diplomirani restaurator-konzervator na specijalističkom usmjerenju za konzervaciju-restauraciju štafelajnog slikarstva i polikromirane drvene skulpture. Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti, pohađala je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je doktorirala 2011. godine s temom „Djela radionice Santa Croce na istočnoj obali Jadrana“.

Za iznimna postignuća tijekom studija dobila je dekanovu nagradu, a kao poslijediplomantica stipendiju za izvrsnost u području humanističkih znanosti koju joj je dodijelio Rotary club Split.

Tijekom akademske godine 2011/2012. zajedno s kolegicom Ivanom Meštrov, pokrenula je pri Odsjeku za povijest umjetnosti vannastavni program Kolosijek H6 u sklopu kojega je zajedno sa studentima sudjelovala u realizaciji izložbenih postava, pisanju i objavljivanju stručnih osvrta i kritika. Projekt FFWD, Utorkom u Galeriji (u sklopu kojega je djelovao Kolosijek H6), dobio je posebnu nagradu Slobodne Dalmacije za iznimne doprinose u umjetnosti

U okviru programa Erasmus+ održala je niz predavanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (svibanj, 2015.), na fakultetu Facultad de Geografia e Historia Sveučilišta UNED u Madridu (svibanj, 2017.), na sveučilištu Universitá di Macerata u Macerati (studeni, 2017.), te je u okviru istoga programa boravila na edukaciji pri fakultetu Facultad de Filosofía y Letras sveučilišta u Granadi (listopad. 2018.).

Za potrebe svojih znanstvenih istraživanja provela je kraća razdoblja u Fondazione Giorgio Cini u Veneciji, Archivio di Stato u Veneciji i Kunsthistorisches Institutu u Firenci. 

Istraživački interes Ivane Čapete Rakić usmjeren je na likovne umjetnosti iz razdoblja kasnog srednjeg vijeka i ranog novog vijeka s posebnim naglaskom na izučavanje ikonografije i ikonologije. Objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Autorica je jedne autorske knjige, bila je gostujuća urednica 15. broja časopisa IKON te je zajedno s Giuseppe Capriottijem uredila jednu knjigu koja je objavljena za izdavačku kuću Brepols. Također je objavila ukupno 28 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima i knjigama. 

Za svoj znanstveni rad nagrađena je nagradom Filozofskog fakulteta u Splitu za 2021. godinu. 

Prezentirala je vlastita znanstvena istraživanja na međunarodnim i domaćim skupovima.

Izlaganja na kongresima i pozvana izlaganja:

1. Iconografia della Madonna nel polittico di Girolamo da Santa Croce nella chiesa francescana di Košljun, International conference of iconographic studies, Rijeka, Hrvatska, 21 - 22. 05. 2009.

2. Bellini grupa tepiha u slikarstvu istočne obale Jadrana, 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti,  Zagreb, Hrvatska, 25.-27. 11. 2010.

3. Globalizacijski procesi i kulturna baština, Stručni skup školskih knjižničara, Split, Hrvatska, 27.11.2009.

4. Tragom lapidarnih razglednica Anđele, Horvat – Anđela Horvat i Kruno Prijatelj, znanstveni skup posvećen stotoj obljetnici rođenja Anđele horvat (1911. – 1985.), Zagreb, Hrvatska, 10-11. 11. 2011.

5. La visione del frate domenicano Lorenzo dalla Grotteria e gli echi dell´iconografia del miracolo di Soriano in Dalmazia, International conference of iconographic studies, Rijeka, Hrvatska, 31. 5.-1. 06. 2012.

6.Radionica Santa Croce, znanstveni skup „Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske, Dani Cvita Fiskovića, Orebić, Hrvatska, 4. - 7. listopada 2012.

7. Islamic Art, Culture and Political Iconography in the Works of two Venetian Renaissance painters - Girolamo and Francesco da Santa Croce, Othello's Island Conference, the annual international conference on mediaeval, renaissance and early modern art, literature, social and cultural history,Nicosia, Cipar, 17-20. ožujka 2016.

8. Some Considerations about the Iconography of Two Romanesque Reliefs from the Cathedral in Split, 51st International Congress on Medieval Studies, May,12-15, 2016., Kalamazoo, Michigen, USA

9. Ivana Čapeta Rakić - Giuseppe Capriotti,Two Marian Iconographic themes in the face of Islam on the Adriatic Coast in the Early Modern Period, Tenth International Conference of Iconographic Studies, Rijeka, 2-4. 6.  2016

10. Building and reconstructing public monuments for tourist photography; a few case studies from the cities in Dalmatia under the protection of UNESCO, Enhancing Sustainable Tourism in Adriatic-Ionian Region through co-creation, Macerata (Italija),  15-16. 9. 2016. 

11. Le opere dei Santa Croce sulla costa orientale dell´Adriatico, I Santacroce, una famiglia di pittori del rinascimento a Venezia, pozvano izlaganje, Giornata di studi, San Pellegrino Terme (BG), Italija, 15. 10. 2016.

12. Distinctive features attributed to an infidel. The political propaganda, religious enemies and the iconography of visual narratives in the Renaissance Venice, Renaissance Society of America, Chicago, USA, 30.3-1.4.2017

13. Ottomans in Venetian narrative paintings: hybridization and exchange of identities. A few case studies. pozvano izlaganje, Congreso internacional: Antes del orientalismo: Las imágenes del Islam en la Península Ibérica (siglos XV-XVII) y sus conexiones mediterráneas, Madrid, 18-19. 5. 2017.

14. The Catholic Church and Religious Enemies in the Iconography of the Visual Narratives in the Cathedral of Split, IL MITO DEL ‘NEMICO’: I volti mutevoli dell'Altro e la costruzione delle identità europee, Convegno internazionale di Studi, Bologna, 8-9. 6. 2017.

15. The constellation of Hercules and his struggle with the Nemean lion on two romanesque reliefs from Split Cathedral, Celebrating Hercules in the Modern World, Leeds, 7-9. 7. 2017.

16. Ottomon Dress as an Iconographic Element in Venetian Painting of the Sixteenth Century, INTERWOVEN: Dress that Crosses Borders and Challenges Boundaries, The Association of Dress Historians International Conference 2017, London, (UK), 27-28. 10. 2017.

17. Ivana Čapeta Rakić - Valentina Živković, Maternal pain in miracle scenes as a part of the catholic propaganda in the late medieval and early modern period, 12th International Conference of Iconographic Studies, IKON, Rijeka, (HR) 31.5-1.6. 2018. 

18. Images and perception of muslims in printed books of Croatian authors, Convegno internazionale: Figure dell’alterità religiosa Immagini dell’Islam Incontri e scontri. Da Lepanto a Matapan. Genova (IT), 6-8. lipnja 2018.

19. Christian-Muslim relations through the prism od Dominican iconography in the Venetian Republic and Beyond, Durham (UK), 22.-24 srpnja 2019.

20. Mnemosyne e la S(c)ultura dell Quattrocento Dalmata, Le Marche e  L’Adriatico nel Quattrocento. Arte e architettura tra eredità gotica e Rinascimento dell’antico. Macerata (IT) 28.-29. travnja 2021.

21. Ivana Čapeta Rakić - Giuseppe Capriotti, An inquiry into the image of Jews in 15th-century Istria: the iconography of the Jewish-Christian dispute, 15th International Conference of Iconographic Studies, IKON, Rijeka, (HR) 10.-11.6. 2021. 

22. From explicit to implicit: Christian alliances and the iconography of the Madonna of the Rosary in the Venetian territories, Congreso internacional Lepanto, cinco siglos después. Imágenes, narrativas y contextos, Leon (ES) 16.-17.9. 2021. 

23. Konzervatorska djelatnost Ljube Karamana u Splitu, Znanstveni skup Ljubo Karaman, pedeset godina poslije, Split, 23.-24.9.2021. 

24. Da san Domenico liberati: Fortune and Iconography of Miracles Mediated by Soriano's Acheiropoieta, Renaissance Society of America, Dublin, 30.3.-2.4.2022.

25. Cristiani e musulmani nel Mediterraneo. La parola alle immagini,  4. Festival della storia, Ancona, 22-25.9.2022.

26. The image of Blackness and the Black in the Late Medieval and Early Modern Dalmatian Art, International Conference ”Settlement of Muslim of Muslim Black Slaves in Europe during Early Modern Times”, Valletta, Malta, 27.9.2022. 

27. Tra turcofilia e turcofobia nell arte adriatica, La alteridad en el arte: imagenes y stereotipos del "otro", pozvano predavanje, 13. siječnja 2023. Granada, Španjolska 

28.  Ivana Čapeta Rakić - Klara Ćapalija, Representative examples of the Islamic material culture in the eastern Adriatic, Un mar de objetos, un mar de personas. Musulmanes y cristianos en el Mediterráneo de las edades Media y Moderna, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 18-19. 5. 2023., Toledo, Španjolska

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Hrvatske sekcije Međunarodnog instituta za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, IIC - Croatian group)

Renaissance Society of America (RSA)

Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH)

Književnog kruga Split

 

Izabrani projekti

27/06/2023. - danas. Suradnica na projektu: CO-IMA, Controversial Images. A Framework for an Inclusive and Interdisciplinary Approach to Transcultural Heritage. Voditelj projekta: dr. sc. Giuseppe Capriotti (Universita di Macerata, Italija)

01/06/2020. do 30/06/2023. Suradnica na projektu: PID2019- 105070GB-I00. IMPI2: Antes del orientalismo: Figuras de la alteridad en el Mediterráneo de la Edad Moderna: del enemigo interno a la amenaza turca (Before Orientalism: Images of the Otherness in the Early Modern Mediterranean: from the internal enemy to the Turkish threat.) voditelj projekta dr. sc. Borja Franco Llopis (UNED, Madrid)

2019. - danas. Suradnica na projektu: islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750) (COST CA18129), voditeljica WG3 skupine unutar projekta. Glavni voditelj projekta: dr. sc. Antonio Urquisar Herrera (UNED, Madrid)

2017. - 2019. Suradnica na projektu: Antes del orientalismo: Las imágenes del musulmán en la Península Ibérica (siglos XV-XVII) y sus conexiones mediterráneas (HAR2016-80354-P. IMPI.), voditelj projekta dr. sc. Borja Franco Llopis (UNED, Madrid)

2016. suradnica na projektu: "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada" (HR3.1.15-0008) tj. elementu projekta: Izrada prijedloga standarda kvalifikacija za studijske programe Povijesti umjetnosti. Nositelj projekta Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta dr.sc. Dragan Bagić (FFZG)

Od 2007. do 2014. godine bila je znanstvena je novakinja na znanstvenom projektu MZOŠ-a «Istočnojadranske umjetničke teme: umjetnost, politika, maritimno iskustvo» (244-2440820-0794), voditeljice prof. dr. sc. Ivane Prijatelj Pavičić (FFST)

Povijest zaposlenja

2021. - danas, Filozofski fakultet u Splitu, izvanredna profesorica

2016.- 2021., Filozofski fakultet u Splitu, docentica

2011.- 2016. Filozofski fakultet u Splitu, znanstvena novakinja-viša asistentica 

2007.-2011. Filozofski fakultet u Splitu, znanstvena novaknja-asistentica

2003.-2007. Hrvatski restauratorski zavod, suradnik restauratora-konzervatora