MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti

Šifra: 177558
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić
Izvođači: pred. Kristina Babić - Seminar
Frane Prpa - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
Povijest umjetnosti 3. zimski sem (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • Frane Prpa:

    Konzultacije su moguće svakim radnim danom uz prethodnu najavu elektroničkom poštom (fprpa@ffst.hr)

    Lokacija: