MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća

Šifra: 177553
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s različitim oblicima pedagoških programa i medijacije u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative 20. i 21. stoljeća. Osobiti cilj je prikazati načine na koji se artikulira obrat u domeni kustoskog angažmana ali i korištenju umjetničke medijacije kao oblika multidisciplinarnog kritičkog aparata za sagledavanje postojećih muzejskih i galerijskih programa i događanja. Nadalje, cilj je studentima pokazati i načine kritičkog stava naspram postojećih institucionalnih oblika obrazovanja i to kroz tekstove najprominentnijih mislioca XX. stoljeća i danas (Illich, Ranciere, Morin).
Sva znanja prilagođena su za izvođenje i prezentaciju u formatu srednjoškolskog obrazovanja i nastave odnosno ključna su za strukturiranje i provedbu edukativnih programa i radionica kako u muzejsko-galerijskim prostorima tako i u vaninstitucionalnom okviru.
Ishodi učenja:
 1. Osmisliti, pripremiti i izvoditi određene temate za nastavu likovne umjetnosti u gimnazijama te nastavu srodnih teorijskih predmeta u strukovnim i umjetničkim školama, a referentne na muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative 20. i 21. stoljeća
 2. Planirati i provesti muzejsko-edukacijske projekte u nastavi likovne umjetnosti
 3. Osmisliti i izvesti nastavu likovne umjetnosti u muzejskim i galerijskim institucijama te javnim prostorima i izvaninstitucionalnim kontekstima
 4. Koristiti rezultate istraživanja drugih znanstvenih disciplina u izlaganju i analizi sadržaja iz povijesti umjetnosti, kulturne baštine i vizualne kulture
 5. Procijeniti i primijeniti odgovarajuću metodu i oblik rada s obzirom na određeni nastavni sadržaj i dobnu skupinu učenika
 6. Predložiti, planirati, osmisliti i provesti različite modele projektne, istraživačke i terenske nastave iz sadržaja likovne umjetnosti, vizualne kulture i s njima povezanih međudisciplinarnih sadržaja
 7. Predložiti nove pristupe učenju i poučavanju odabranih nastavnih sadržaja likovne umjetnosti referentnih na muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative
Literatura:
 1. Odgoj za budućnost: sedam temeljnih spoznaja u odgoju za budućnost, , Morin, E., EDUCA D.O.O., 2002.
 2. Učitelj neznalica: pet lekcija iz intelektualne emancipacije, , Ranciere, J., Multimedijalni institut, 2010.
 3. Curating and the Educational Turn, , O'Neil, P., Open Editions/de Appel, 2010.
 4. Život umjetnosti 88-2011 (temat: Imperativ sudjelovanja), , Katharina Jedermann (ur.), Kristina Leko (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2011.
 5. Život umjetnosti 85-2009 (temat: Fragmenti kustoskog diskursa), , Ivana Meštrov (ur.), Mihaela Richter (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2009.
 6. Documents of Contemporary Art: Education, , Allen, F. (ur.), Whitechapel, London, 2011.
 7. Forms of Education: Couldn' Get a Sense of it, , Bergman, A., Salinas, A., Borić, I., INCA Press, Seattle, Maribor, 2016.
 8. Radical Museology or What' s 'Contemporary' in Museums of Contemporary Art, , Bishop, C., Koenig Books, London, 2013.
 9. Kritički muzej, , Pjotrovski, P., Evropa Nostra Srbija, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2013.
 10. Muzej u postindustrijskom potrošačkom društvu. Argument za fiziku masa i protiv metafizike prisutnosti, , Weibel, P., Informatica musologica 33, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, 2002.
 11. The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum, , Krauss, R., October 54, The MIT Press, 1990.
Preporučena literatura:
 1. Museum of the Future, , Bechtler, C. (ur.), Imhof, D. (ur.), JRP / Ringier publisher, 2015.
 2. Museums After Modernism - Strategies of Engagement,, , Pollock, G. (ur.), Zemans, J. (ur.), Blackwell Publishing, 2007.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: