MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Vizualne komunikacije

Šifra: 139963
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Silva Kalčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Silva Kalčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente sa proizvodnjom vizualnih oblika informacija i s načinima njihove distribucije. Cilj je ukazati na vrlo usku povezanost vizualnih komunikacija i povijesti umjetnosti, no i na njihovu relaciju prema pojavi razmjene robe i trgovine, te tehnološkim napretkom.
Osim povijesnog razvoja vizualnih komunikacija i tehnoloških procesa koje omogućuju njihovu lakšu i bržu diseminaciju, cilj je studente upoznati s nizom relevantnih tekstova koji se bavi proširenim poljem vizualne kulture.
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog predmeta i položenog predmeta student će moći:
  - procijeniti i vrednovati sadržaje iz područja nastavnog predmeta sa stručnog i znanstvenog stajališta
 2. Nakon odslušanog predmeta i položenog predmeta student će moći:
  - razviti sposobnost interpretacije i vrednovanja vizualnih oblika informacija što se pojavljuju u različitim povijesnim razdobljima
 3. Nakon odslušanog predmeta i položenog predmeta student će moći:
  - koristiti znanstvenu i stručnu literaturu koja analizira i tumači vizualne komunikacije i njihovu povijest
 4. Nakon odslušanog predmeta i položenog predmeta student će moći:
  - prepoznati javni prostor grada kao kontejner različitih oblika vizualnih komunikacija
Literatura:
 1. Vizualne komunikacije (uvod), Tradicionalni semiotički odnos slika i značenja u virtualnom prostoru digitalne kulture, zamijenjen je znanošću medijskog komuniciranja slikom. Temeljni problem kritičkog mišljenja je vizualna konstrukcija kulture kao komunikacijskog proizvoda., Žarko Paić, Centar za vizualne studije, Zagreb, 2008.
 2. Umjetničko djelo u doba njegove tehničke reproduktivnosti (Prošlost i budućnost 20. stoljeća: kulturološke teme epohe; urednik zbornika: Viktor Žmegač), "Auratičan" odnosa publike prema umjetnosti (a može se reći da isto vrijedi i za odnos umjetnosti prema publici), kao slika, film i tiskani mediji. Danas u nekritičkoj suvremenoj masovnoj produkciji slika i vizualnih sadržaja., Walter Benjamin, Matica hrvatska, Zagreb, 2010.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Termini konzultacija: